1
00:00:06,160 --> 00:00:08,760
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:16,640 --> 00:00:19,360
{\an8}Konečně bude mít Castamar dědice,
že ano, drahá?

3
00:00:19,440 --> 00:00:23,440
{\an8}Don Enrique mi dělá starosti.
Když se objeví, má slečna Castrová strach.

4
00:00:23,520 --> 00:00:26,320
Tohle nosí všechny ženy na Castamaru.

5
00:00:26,400 --> 00:00:28,400
- Teď patří tobě.
- Mně?

6
00:00:28,480 --> 00:00:32,200
Proč jsi jí dala tu brož?
Měla ses mě nejdřív zeptat.

7
00:00:32,280 --> 00:00:34,120
Zakázal bys mi to?

8
00:00:35,200 --> 00:00:36,800
- Blahopřeji.
- Děkuji.

9
00:00:36,880 --> 00:00:38,480
Gratuluji, done Diego.

10
00:00:38,560 --> 00:00:42,400
Díky vašemu podpisu bude konečně zabit
vrah plukovníka Quintanilla.

11
00:00:43,120 --> 00:00:44,200
<i>Přísahám bohu,</i>

12
00:00:44,800 --> 00:00:46,600
<i>že Diega z Castamaru zabiju.</i>

13
00:01:28,320 --> 00:01:31,320
{\an8}PODLE <i>KUCHAŘKY Z CASTAMARU</i>

14
00:01:38,480 --> 00:01:40,880
{\an8}DÍL SEDMÝ - ABY NÁS NEVYMAZALI

15
00:01:40,960 --> 00:01:42,360
{\an8}Armando Belmonte,

16
00:01:42,440 --> 00:01:45,440
{\an8}jste obviněný z vraždy, zrady a útěku.

17
00:01:45,520 --> 00:01:48,760
Byl jste shledán vinným
a odsouzen k trestu smrti.

18
00:01:52,000 --> 00:01:54,680
Je to mé dcery. Ať mě takhle nevidí.

19
00:02:11,920 --> 00:02:13,080
Bůh mi to odpusť.

20
00:02:24,120 --> 00:02:24,960
Ne!

21
00:02:25,040 --> 00:02:28,200
Jí ne!

22
00:02:53,320 --> 00:02:55,080
Kdo chce ještě?

23
00:02:55,160 --> 00:02:57,560
No tak. Jen trochu, Carmen.

24
........