1
00:00:06,200 --> 00:00:08,680
NETFLIX UVÁDÍ

2
00:00:16,640 --> 00:00:18,720
{\an8}Hraběnce z Arcosu se protáhne úsměv,

3
00:00:18,800 --> 00:00:22,120
{\an8}až zjistí, že Carlo Broschi
vystoupí poprvé na Castamaru.

4
00:00:22,200 --> 00:00:23,840
Přišla si pro něčí duši.

5
00:00:23,920 --> 00:00:25,200
<i>Když umřela má babička,</i>

6
00:00:25,280 --> 00:00:28,080
<i>celý den nám na okno klepala vrána.</i>

7
00:00:28,720 --> 00:00:30,080
Jdi pryč!

8
00:00:30,600 --> 00:00:31,440
Padej!

9
00:00:31,520 --> 00:00:33,600
Enrique, já tě miluju.

10
00:00:33,680 --> 00:00:35,720
Musíš si vzít dona Diega.

11
00:00:36,360 --> 00:00:37,320
To je tvá spása.

12
00:00:38,240 --> 00:00:41,720
<i>Vsadím se,</i>
<i>že vévoda z Castamaru touží po dědici.</i>

13
00:00:41,800 --> 00:00:45,800
Aby se spojila s vejci a cukrem. Výborně.

14
00:00:52,080 --> 00:00:57,240
{\an8}NEAPOLSKÉ KRÁLOVSTVÍ 1711

15
00:01:29,080 --> 00:01:30,800
{\an8}Carlo, jdi s ním.

16
00:01:37,800 --> 00:01:40,560
{\an8}PODLE <i>KUCHAŘKY Z CASTAMARU</i>

17
00:01:40,640 --> 00:01:42,000
{\an8}Ne!

18
00:01:42,080 --> 00:01:43,760
{\an8}Já nechci umřít! Ne!

19
00:01:43,840 --> 00:01:46,520
{\an8}No tak. Pojď si přičichnout.

20
00:01:46,600 --> 00:01:50,160
{\an8}- Uklidni se. Nebude to bolet.
- Já nechci!

21
00:01:50,240 --> 00:01:52,800
{\an8}DÍL ČTVRTÝ - ODLETĚT

22
00:01:54,360 --> 00:01:55,600
„Vítejte.“

23
00:01:55,680 --> 00:01:59,320
- „Dnes je krásný den.“
- Den.

24
00:01:59,400 --> 00:02:02,160
Co tu děláš? Přijedeš pozdě pro zpěváka.

........