1
00:00:05,118 --> 00:00:08,737
Hraju Juru Dorošenka,
je to zamilovaný žárlivec.

2
00:00:08,755 --> 00:00:11,525
V okamžiku smrti
mu bylo 21 let.

3
00:00:11,960 --> 00:00:17,831
Hraju Alexandra Kolevatova. Byl cílevědomý,
zodpovědný, se smyslem pro humor.

4
00:00:17,914 --> 00:00:20,600
V domě smrti
mu bylo 25 let.

5
00:00:20,851 --> 00:00:23,019
Hraju Ludmilu Dubininovou.

6
00:00:23,019 --> 00:00:28,138
Byla zodpovědná, snila o tom,
že najde své dívčí štěstí.

7
00:00:28,138 --> 00:00:31,146
Zemřela, když jí bylo 21 let.

8
00:00:31,858 --> 00:00:34,258
Hraju Zinu Kolmogorovovou.

9
00:00:34,258 --> 00:00:39,727
Byla veselá, sexy,
líbila se klukům i všem okolo.

10
00:00:39,727 --> 00:00:42,824
Zemřela ve věku 22 let.

11
00:00:43,220 --> 00:00:45,518
Hraju Rustěma Slobodina.

12
00:00:45,518 --> 00:00:49,340
Vynikal duševní silou.
Zemřel ve 23 letech.

13
00:00:49,499 --> 00:00:52,247
Hraju Georgije Krivoniščenka.

14
00:00:52,247 --> 00:00:58,333
Byl to kluk matematického založení.
Zemřel ve 24 letech.

15
00:00:58,355 --> 00:01:00,803
Hraju Nikolaje Thibeaux-Brignolles.

16
00:01:00,803 --> 00:01:02,280
Mladý sovětský kluk.

17
00:01:02,280 --> 00:01:06,938
Veselý, vnímavý,
neváhal pomáhat a podporovat.

18
00:01:06,987 --> 00:01:09,754
Zemřel ve 23 letech.

19
00:01:09,998 --> 00:01:12,643
Hraju Igora Ďatlova.

20
00:01:13,391 --> 00:01:16,007
V dětství sestrojil rádio.

21
00:01:16,550 --> 00:01:21,362
A zemřel ve 23 letech, jako slibný
student Polytechnického institutu.

22
00:01:21,454 --> 00:01:28,516
<b>Ďatlovův průsmyk -
Film o filmu</b>

23
........