1
00:00:53,250 --> 00:00:57,583
LIDÉ Z MĚSTEČKA PINE MILLS
UŽ CELÉ GENERACE TVRDÍ,

2
00:00:57,667 --> 00:01:02,625
ŽE NA MÍSTNÍM JEZEŘE
VÍDAJÍ VYSOKOU TEMNOU POSTAVU

3
00:01:02,708 --> 00:01:05,375
S OHNĚM NA HRUDI

4
00:01:05,458 --> 00:01:09,125
A S NADĚJÍ V OČÍCH…

5
00:01:51,875 --> 00:01:54,125
{\an8}…dokud se nevrátíš zpátky na zem,

6
00:01:54,208 --> 00:01:56,208
{\an8}kde tvůj život skončil.

7
00:01:57,208 --> 00:02:00,750
{\an8}Prachem jsi a v prach se obrátíš.

8
00:02:01,250 --> 00:02:02,625
{\an8}Skloňme hlavy.

9
00:02:03,625 --> 00:02:08,000
{\an8}Detektiv Knoxx přišel ke hřbitovu
stejně jako mnohokrát předtím.

10
00:02:11,000 --> 00:02:14,917
{\an8}Ale tohle místo činu bylo v něčem jiné…

11
00:02:16,000 --> 00:02:17,417
{\an8}protože zavražděný…

12
00:02:18,708 --> 00:02:21,333
{\an8}nebyl nikdo jiný,
než samotný detektiv Knoxx.

13
00:02:22,708 --> 00:02:23,625
{\an8}Jsem duch.

14
00:02:31,917 --> 00:02:33,042
{\an8}Gunnere!

15
00:02:39,250 --> 00:02:40,083
{\an8}Haló.

16
00:02:46,583 --> 00:02:50,583
{\an8}Kde by mohl můj drahý syn být?

17
00:02:56,125 --> 00:02:58,958
{\an8}Přísahala bych, že tu byl.

18
00:03:03,042 --> 00:03:04,667
{\an8}Musím s ním nutně mluvit.

19
00:03:08,833 --> 00:03:10,292
- Myslels, žes mě dostal?
- Ne!

20
00:03:10,375 --> 00:03:12,500
- Myslíš si to.
- Ne, mami.

21
00:03:21,750 --> 00:03:23,833
{\an8}- Mami!
- Co sis myslel?

22
00:03:25,042 --> 00:03:30,250
{\an8}Děláš pěkně divné zvuky.
Ty se směješ? Tohle je velmi vážné.

23
00:04:09,625 --> 00:04:10,875
Takže dva pro nás?

........