1
00:00:01,272 --> 00:00:03,012
<i>Minule jste viděli...</i>

2
00:00:06,510 --> 00:00:09,970
<i>Je den, na který viceprezident Silver
a jeho rodina jen tak brzy nezapomene.</i>

3
00:00:09,994 --> 00:00:12,774
Tato mladá žena patří do pokrevní linie.

4
00:00:12,784 --> 00:00:14,543
Bohyně ví, kolik jich tam venku je.

5
00:00:14,569 --> 00:00:16,982
Musíme se k nim dostat
dříve než Camarilla.

6
00:00:18,818 --> 00:00:21,731
Nevíme jak, ale ta síla nás ochránila,
když jsme byly v ohrožení.

7
00:00:21,752 --> 00:00:25,442
- Budete pokračovat v testování Raelle?
- Zemřete!

8
00:00:27,420 --> 00:00:30,030
Ráda bych ti nabídla
něco velmi vzácného.

9
00:00:30,060 --> 00:00:33,140
Příležitost obnovit tvůj život,
jaký byl.

10
00:00:41,739 --> 00:00:44,614
Vidíš tu nějakou osobu?

11
00:00:46,246 --> 00:00:48,026
To je ona.

12
00:00:49,368 --> 00:00:50,817
Je opravdová.

13
00:00:55,374 --> 00:00:57,130
<i>Myslela jsem, že jsme se dohodly.</i>

14
00:00:57,150 --> 00:01:01,370
Ten rozkaz je připraven k podepsání.
Musíme hned otevřít testovací centra.

15
00:01:01,390 --> 00:01:03,550
Zeptat se každé mladé
ženy ve vybraném věku,

16
00:01:03,570 --> 00:01:07,140
aby se nahlásila k testování
nebude populární.

17
00:01:07,199 --> 00:01:09,699
Víme, že tam venku jsou další čarodějky

18
00:01:11,119 --> 00:01:14,250
jako vaše dcera.
Musíme je udržet v bezpečí.

19
00:01:14,270 --> 00:01:16,187
V armádě v bezpečí nebude.

20
00:01:16,210 --> 00:01:19,210
Pane viceprezidente,
vaše dcera je čarodějka.

21
00:01:19,312 --> 00:01:22,546
Je povinností každé čarodějky,
aby se nahlásila k vojenské službě.

22
00:01:22,583 --> 00:01:25,085
- Ona není výjimkou.
- Tohle není správné.
........