1
00:00:05,040 --> 00:00:07,000
IMPERIAL
HOTEL & LÁZNĚ

2
00:00:07,080 --> 00:00:11,120
{\an8}BOMBAJ
O 12 MĚSÍCŮ DŘÍVE

3
00:00:19,360 --> 00:00:20,560
Kdo to sakra je?

4
00:00:24,920 --> 00:00:26,320
Pan Kabír?

5
00:00:27,440 --> 00:00:29,200
-Prosím?
-Varde.

6
00:00:30,160 --> 00:00:31,480
Varde co?

7
00:00:31,560 --> 00:00:34,480
Hotel Imperial. Přiveď posily. Rychle.

8
00:00:34,560 --> 00:00:37,760
Varde? Už jedu, pane.
Za 20 minut jsem tam.

9
00:00:37,880 --> 00:00:40,080
Prosím, počkejte. Nechoďte tam.

10
00:01:01,360 --> 00:01:04,000
<i>Volaný účastník právě hovoří.</i>

11
00:02:31,600 --> 00:02:32,800
Sakra.

12
00:02:38,240 --> 00:02:39,440
Hej, pusť ji!

13
00:02:40,160 --> 00:02:41,160
Nech ji jít.

14
00:02:42,000 --> 00:02:43,080
Nebojte. Kriminálka.

15
00:02:43,160 --> 00:02:45,760
-Když vystřelíš, já taky.
-Nechte mě.

16
00:02:45,840 --> 00:02:47,880
-Otevři!
-Pusť ji.

17
00:02:48,560 --> 00:02:49,880
-Stůj.
-Pusť ji.

18
00:02:49,960 --> 00:02:51,000
-Je otevřeno.
-Stůj.

19
00:02:51,080 --> 00:02:53,200
-Stůj!
-Pusťte mě.

20
00:02:54,520 --> 00:02:57,440
Nepokoušej mě, Kabíre, jinak ji zabiju.

21
00:02:57,520 --> 00:02:59,040
-Pusť ji.
-Zabiju ji!

22
00:02:59,120 --> 00:03:00,680
-Pusť ji, Varde!
-Nechoď ke mně.

23
........