1
00:00:01,376 --> 00:00:02,920
<i>V předchozích dílech…</i>

2
00:00:04,213 --> 00:00:05,172
Pan Pierce!

3
00:00:05,255 --> 00:00:07,090
Co je to za špeluňku?

4
00:00:07,174 --> 00:00:09,176
Pohled do budoucnosti. Neboj se.

5
00:00:09,259 --> 00:00:12,429
Mám filtry.
Tak je utajena identita zápasníků.

6
00:00:12,512 --> 00:00:14,640
Bojuj, nebo vypadni!

7
00:00:14,723 --> 00:00:16,558
Lynn, co tvá abstinence?

8
00:00:16,642 --> 00:00:19,478
Vpíchla jsem si schopnosti Wendy
a vydala se ven.

9
00:00:19,561 --> 00:00:22,189
Neporazila jsi Třpyt.
Jen zaměnila narkotika.

10
00:00:22,272 --> 00:00:24,942
Vypadáš hrozně. Jako bys celou noc pařila.

11
00:00:25,025 --> 00:00:27,444
<i>V ionosféře jsem skleslá pokaždé.</i>

12
00:00:27,527 --> 00:00:28,820
<i>A co toho nechat?</i>

13
00:00:28,904 --> 00:00:31,740
Vstřebávat množství energie
musí mít následky.

14
00:00:31,823 --> 00:00:33,533
V pohodě. Znám své hranice.

15
00:00:33,617 --> 00:00:35,786
- Nejsou to…
- Moje pýcha a radost.

16
00:00:35,869 --> 00:00:38,372
<i>Nová generace zbraní</i>
<i>se směrovanou energií.</i>

17
00:00:38,455 --> 00:00:40,207
<i>Tisk je označuje jako DEG.</i>

18
00:00:42,084 --> 00:00:45,712
- To pro Black Lightninga není dobrý.
- To není pro nikoho.

19
00:00:46,380 --> 00:00:49,841
Dr. Stewartová.
Prosím, pojďme se společně navečeřet.

20
00:00:49,925 --> 00:00:51,426
Prokažte mi službu.

21
00:00:51,510 --> 00:00:53,136
Vaše společnost už sedí.

22
00:00:53,220 --> 00:00:54,554
Jdu za ní. Děkuju.

23
00:01:02,980 --> 00:01:04,439
KNIHA REKONSTRUKCE

........