1
00:00:01,300 --> 00:00:07,000
NIEKTORÉ TELEFONÁTY SO ZDROJMI A
PODOZRIVÝMI A DETAILY O NICH BOLI POZMENENÉ

2
00:00:10,000 --> 00:00:13,200
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

3
00:00:26,485 --> 00:00:28,028
Keď to odbalím ...

4
00:00:31,990 --> 00:00:33,075
A tu to máte.

5
00:00:37,371 --> 00:00:39,516
To je to, čo ľudia tvrdia, že videli,

6
00:00:39,540 --> 00:00:41,500
viete, keď vidia snežného muža.

7
00:00:51,093 --> 00:00:54,012
Gimlin a Roger sa ma spýtali,
či si oblečiem ten oblek, viete

8
00:00:54,680 --> 00:00:57,808
a sľúbili mi, že mi dajú tisíc dolárov, viete,

9
00:00:58,350 --> 00:00:59,710
za 10 minút práce. Čo do čerta?

10
00:00:59,814 --> 00:01:01,314
BOB HEIRONIMUS,
HLÁSI SA K HOAXEROM O SNEŽNOM MUŽOVI

11
00:01:01,320 --> 00:01:03,498
BOB HEIRONIMUS,
HLÁSI SA K HOAXEROM O SNEŽNOM MUŽOVI
To bol spôsob, ako sme,

12
00:01:03,522 --> 00:01:05,482
viete, narafičili tú záležitosť so
snežným mužom.

13
00:01:05,482 --> 00:01:07,162
BOB HEIRONIMUS,
HLÁSI SA K HOAXEROM O SNEŽNOM MUŽOVI

14
00:01:07,609 --> 00:01:10,654
Ale povedali, že o tom nikomu nemôžem nič povedať.

15
00:01:11,572 --> 00:01:14,008
Nič. Nie. Nič.

16
00:01:14,032 --> 00:01:15,576
Povedal som: „Dobre, nepoviem.“

17
00:01:16,368 --> 00:01:20,080
Takže 35 rokov som si to
nechával pre seba, viete.

18
00:01:20,539 --> 00:01:23,000
Poprel som, že som to ja

19
00:01:23,417 --> 00:01:25,562
a popieral som to, viete, celé tie roky.

20
00:01:25,586 --> 00:01:26,813
„Nuž, vieme, že si to bol ty.“

21
00:01:26,837 --> 00:01:28,714
"Nie, viete, ste plný života."

22
00:01:29,548 --> 00:01:30,966
Vložil som do toho nohy

23
00:01:31,717 --> 00:01:34,320
a potom som vložil ruky
a postavil som sa
........