1
00:01:02,751 --> 00:01:07,751
Titulky 12.7.2021
Andrea1717

2
00:01:07,951 --> 00:01:11,421
Slečna Dam.
Čo vás sem privádza?

3
00:01:11,655 --> 00:01:13,723
Zatiaľ sa sem sťahujem.

4
00:01:15,959 --> 00:01:18,962
Poďme zase žiť spolu.

5
00:01:37,614 --> 00:01:40,183
Urobím z vás človeka.

6
00:01:40,917 --> 00:01:42,853
Áno. Čo?

7
00:01:42,853 --> 00:01:46,189
Práve ste povedali áno, že?
Vezmem si svoju starú izbu.

8
00:02:00,804 --> 00:02:04,941
Som tu, ale čo teraz?

9
00:02:07,844 --> 00:02:12,282
Guľôčka nezmodrá kvôli energii.

10
00:02:12,315 --> 00:02:15,051
Energiu potrebuje na utíšenie hladu,

11
00:02:15,051 --> 00:02:18,221
ale Guľôčka zmodrá kvôli niečomu inému.

12
00:02:19,723 --> 00:02:21,324
Je to ľudskosť.

13
00:02:22,192 --> 00:02:23,894
Ľudskosť?

14
00:02:28,298 --> 00:02:30,267
Čo? Kam zmizol?

15
00:02:30,700 --> 00:02:33,403
Nemôže sa po takých
slovách len tak vypariť!

16
00:02:44,681 --> 00:02:47,517
Prečo si odišiel?
Nedohovorila som.

17
00:02:48,251 --> 00:02:50,720
Ty si silné dievča.

18
00:02:50,720 --> 00:02:54,224
Urobil si to aj naposledy.
Nemôžeš odísť len preto, že si skončil.

19
00:02:55,792 --> 00:02:58,028
Klamal si môjho pána
takmer tisíc rokov.

20
00:02:58,028 --> 00:03:00,697
Nemôžeš len tak odísť po tom,
čo si na mňa hodil to tajomstvo.

21
00:03:02,566 --> 00:03:05,468
- Niečo chcem.
- Čo?

22
00:03:05,502 --> 00:03:07,537
A ty musíš zariadiť, aby sa to stalo.

23
00:03:24,621 --> 00:03:26,723
Môžeme sa porozprávať, slečna Dam?
........