1
00:00:01,124 --> 00:00:04,127
SAMURAJ A ŠÓGUN

2
00:00:37,577 --> 00:00:40,997
Pátral jsem po tobě,
Ricku WTM-72!

3
00:00:44,208 --> 00:00:50,381
Jen bláhovec může unést šóguna
Mortyho, duši našeho ninji Ricka.

4
00:00:50,882 --> 00:00:55,053
S touto verzí Mortyho
vás pitomce odejít nenecháme.

5
00:00:55,428 --> 00:00:58,890
Předej nám ho a prokážeme ti
laskavost rychlé smrti.

6
00:01:04,270 --> 00:01:05,897
K čertu s tebou!

7
00:01:45,436 --> 00:01:52,318
Moc, energie, harmonie, léčení,
intuice, stvoření, absolutno.

8
00:03:28,081 --> 00:03:30,583
Co má se stát, staniž se.

9
00:04:06,119 --> 00:04:09,622
Politováníhodný Ricku WTM-72!

10
00:04:09,997 --> 00:04:13,543
Nemysli si, že ti to projde!

11
00:05:10,016 --> 00:05:13,144
České titulky Martin Petřík
SDI Media ČR 2021........