1
00:00:01,125 --> 00:00:02,917
<i>Nenarodil ses,
aby ses stal králem, Loki.</i>

2
00:00:03,000 --> 00:00:06,583
<i>Narodil ses,
abys působil bolest, utrpení a smrt.</i>

3
00:00:07,000 --> 00:00:08,833
MINULE JSTE VIDĚLI...

4
00:00:09,375 --> 00:00:12,625
<i>Mezi námi a naprostou katastrofou
stojí jen Strážci času.</i>

5
00:00:12,708 --> 00:00:14,583
- <i>Na věčné časy.</i>
- <i>Vždy.</i>

6
00:00:14,667 --> 00:00:16,542
Proč jsem tady zavřená?

7
00:00:16,625 --> 00:00:18,625
Nebyla jsi loajální TVA.

8
00:00:18,708 --> 00:00:21,208
<i>Byla jsi v komnatě Strážců času.
Nebyli skuteční.</i>

9
00:00:21,292 --> 00:00:24,625
- A proč myslíš, že to něco mění?
- Mění to všechno!

10
00:00:25,333 --> 00:00:27,000
<i>Událost souvislosti,
kterou jste vy dva způsobili,</i>

11
00:00:27,083 --> 00:00:30,000
by mohla celý tohle místo zničit.

12
00:00:30,417 --> 00:00:33,125
Tohle je pro mě nový.
Na Lamentisu...

13
00:00:34,833 --> 00:00:37,208
Můžu ti pomoct, jestli mi věříš.

14
00:00:40,125 --> 00:00:43,917
<i>Osoba, po které jdeme,
je za Prázdnotou na konci času.</i>

15
00:00:44,125 --> 00:00:47,250
<i>Ta věc je jen hlídací pes,
který chrání cestu dovnitř.</i>

16
00:00:47,333 --> 00:00:49,583
- Jak toho hlídacího psa obejdeme?
- Očaruju ho.

17
00:00:49,667 --> 00:00:51,417
Je si celkem jistá.

18
00:00:57,000 --> 00:00:58,167
Dělejte!

19
00:01:21,000 --> 00:01:22,250
<i>Dost dobrý, Tik-ťaku!</i>

20
00:01:22,333 --> 00:01:24,042
<i>Tomu říkám rána.</i>

21
00:01:24,125 --> 00:01:24,833
<i>Wakanda nechť žije!</i>

22
00:01:24,917 --> 00:01:26,167
<i>Ještě jsi o mně neslyšel.</i>

23
........