1
00:01:03,916 --> 00:01:09,216
Titulky 14.7.2021
Andrea1717

2
00:01:09,416 --> 00:01:10,416
Do riti!

3
00:02:25,583 --> 00:02:26,583
Všetko zbalené?

4
00:02:31,750 --> 00:02:33,000
Pre Boha!

5
00:02:34,041 --> 00:02:35,958
Zabudol som, že to ešte máme.

6
00:02:57,000 --> 00:02:58,208
Dostal si moju správu?

7
00:03:01,291 --> 00:03:02,750
To bolo tesne, človeče!

8
00:03:06,250 --> 00:03:08,083
Urobím to v pondelok.
Zaručene.

9
00:03:30,208 --> 00:03:31,291
Tento režisér

10
00:03:33,458 --> 00:03:35,041
je naozaj niečo.

11
00:03:35,125 --> 00:03:36,208
Bol som vážne obsadený.

12
00:03:43,333 --> 00:03:44,333
Chceš, aby som išiel?

13
00:03:46,125 --> 00:03:47,333
Chceš, aby som teraz odišiel?

14
00:03:48,875 --> 00:03:50,750
Nechal si zapnutý plyn.

15
00:03:50,833 --> 00:03:52,541
Čo?

16
00:03:52,625 --> 00:03:56,125
Nezaplatil si účet za elektrinu
a nechal si zapnutý plyn.

17
00:03:59,916 --> 00:04:01,166
Myslíš to vážne?

18
00:04:05,375 --> 00:04:08,750
- Sahil, prepáč.
- Prosím ťa, odíď odtiaľto.

19
00:04:21,666 --> 00:04:22,750
Nemyslím, že ti to bude dobré.

20
00:04:25,041 --> 00:04:26,041
Roztrhne sa, to je všetko.

21
00:04:30,250 --> 00:04:31,958
Dobre, dostaneš infarkt.

22
00:04:32,041 --> 00:04:34,125
Nie som tvoja priateľka

23
00:04:34,208 --> 00:04:36,750
a nie som tvoja matka.
Nechcem ťa stále naháňať.

24
00:04:36,833 --> 00:04:38,791
Dobre, ale prečo sa hneváš na tú tašku?
........