1
00:01:39,510 --> 00:01:44,840
Dostaňte je pryč!

2
00:01:44,840 --> 00:01:47,040
Beauty!

3
00:01:47,040 --> 00:01:49,540
Vyžeňte je!

4
00:01:51,340 --> 00:01:53,640
Vyžeňte je!

5
00:01:56,940 --> 00:01:59,740
Vyžeňte je!

6
00:01:59,740 --> 00:02:03,280
Beauty, buď opatrná!

7
00:02:03,280 --> 00:02:05,330
Přestaňte!

8
00:02:09,040 --> 00:02:11,740
Nechte je být.

9
00:02:20,240 --> 00:02:24,640
Otevřete dveře, odletí sami.

10
00:02:27,040 --> 00:02:33,540
Někdo asi věděl o mém strachu
z ptáků, tak mě chtěl překvapit.

11
00:02:33,540 --> 00:02:37,140
Ale já už se jich nebojím.

12
00:02:41,740 --> 00:02:46,140
Protože zvířata nejsou zrádná.

13
00:02:46,140 --> 00:02:50,500
To je pouze lidská vlastnost.

14
00:02:51,640 --> 00:02:54,240
Mám pravdu, Pakpimon?

15
00:02:59,540 --> 00:03:01,640
Jistě.

16
00:03:02,940 --> 00:03:07,140
Dobře, tak pokračujme.

17
00:03:18,440 --> 00:03:21,440
Mluvila jsi o naší vizi.

18
00:03:21,440 --> 00:03:23,330
Ano.

19
00:03:24,840 --> 00:03:32,640
Myslím, že Thanabavorn by měl
vyzařovat sebevědomou krásu.

20
00:03:32,640 --> 00:03:36,640
Thanabavorn především
vyrábí kvalitní oblečení,

21
00:03:36,640 --> 00:03:40,140
nejsme na módní přehlídce.

22
00:03:40,740 --> 00:03:47,840
Věřím, že ředitelka
nám tuto svou vizi vysvětlí.

23
00:03:47,840 --> 00:03:49,940
Ano.

24
00:03:50,440 --> 00:03:55,040
Zatím jsme se soustředili
jen na krásu našich produktů,
........