1
00:00:01,085 --> 00:00:03,629
Viděli jste...

2
00:00:03,713 --> 00:00:07,133
<i>Žiju pro <b>mám</b>u,</i>
<i>která zemřela té noci před deseti lety.</i>

3
00:00:09,218 --> 00:00:10,469
Maminko! Prosím!

4
00:00:11,887 --> 00:00:13,889
Je mi to líto.

5
00:00:14,724 --> 00:00:16,851
Armáda jsou lotři a táta má problémy.

6
00:00:16,934 --> 00:00:19,270
Nevolal o pomoc, ale možná ji potřebuje.

7
00:00:19,353 --> 00:00:20,855
Nechci vám to rozmluvit.

8
00:00:20,938 --> 00:00:23,691
Snažím se vás přemluvit,
abyste mě vzaly s sebou.

9
00:00:23,774 --> 00:00:24,817
Mě taky

10
00:00:25,651 --> 00:00:26,861
Nezvládnou to.

11
00:00:26,944 --> 00:00:28,195
Zemřou.

12
00:00:28,279 --> 00:00:30,197
Postaráme se, aby se to nestalo.

13
00:01:30,758 --> 00:01:34,136
Ocitnete se tváří tvář mrtvému.

14
00:01:34,220 --> 00:01:39,141
Miřte mu na mozek, abyste ho zabili.

15
00:01:42,895 --> 00:01:46,273
Nejsnazší je bodnout ho do oční jamky.

16
00:01:49,401 --> 00:01:51,779
Iris! Pomůžeme ti!

17
00:01:55,366 --> 00:01:58,160
Pokud se nemůžete zasáhnout mozek,
nic se neděje.

18
00:01:59,119 --> 00:02:01,372
Pokuste se mu podrazit nohy.

19
00:02:03,666 --> 00:02:04,708
Iris!

20
00:02:05,417 --> 00:02:08,504
Pokud nic z toho nezabírá,

21
00:02:09,129 --> 00:02:10,339
zbytečně se neunavujte.

22
00:02:16,387 --> 00:02:19,807
V první řadě se jim snažte vyhnout.

23
00:02:20,391 --> 00:02:23,394
Od přežití a smrti vás dělí
bezpečná vzdálenost.

24
00:02:25,521 --> 00:02:27,439
Iris, nejsme připravené! Ty nejsi!

........