1
00:00:00,001 --> 00:00:05,539
<b>Přeložil MOTit</b>

2
00:00:08,961 --> 00:00:18,866
<b><font color="#ff0000">FALL RIVER OBSAHUJE GRAFICKÁ VYOBRAZENÍ
ZNÁSILNĚNÍ, MUČENÍ, VRAŽDY, ZNEUŽÍVÁNÍ,
UŽÍVÁNÍ DROG (VČETNĚ NEZLETILÝCH),
NAHOTU, TÝRÁNÍ ZVÍŘAT A JAZYK, KTERÝ
MŮŽE BÝT PRO NĚKOHO URÁŽLIVÝ A MŮŽE BÝT
ZVLÁŠTĚ ZNEPOKOJUJÍCÍ PRO OSOBY, KTERÉ
PŘEŽILY SEXUÁLNÍ NÁSILÍ NEBO
ZNEUŽÍVÁNÍ. ZVAŽTE PROTO SLEDOVÁNÍ.</font></b>

3
00:03:47,232 --> 00:03:52,803
<b>Robin Murphyová souhlasila
s rozhovorem s filmaři,
ale dovolila pouze nahrávání svého hlasu.</b>

4
00:03:52,952 --> 00:03:54,477
<i>Nevadí, když si vás vyfotím?</i>

5
00:03:54,477 --> 00:03:55,391
<i>Je to v pořádku?</i>

6
00:03:55,391 --> 00:03:56,228
<i>Jako s fotoaparátem?</i>

7
00:03:56,228 --> 00:03:57,092
<i>Proč?</i>

8
00:03:57,092 --> 00:03:58,520
<i>Jen proto, že to pomůže.</i>

9
00:03:58,520 --> 00:04:00,063
<i>Je to vizuální, jen to pomůže.</i>

10
00:04:01,706 --> 00:04:02,120
<i>Jistě.</i>

11
00:04:14,420 --> 00:04:18,207
<i>Chci převzít osobní odpovědnost
za příběhy, které jsem vyprávěla.</i>

12
00:04:18,250 --> 00:04:20,730
<i>Nechci říkat,
„No, tak tohle udělal státní zástupce</i>.

13
00:04:20,773 --> 00:04:24,115
<i>a policisté to udělali.“
Já to neříkám.</i>

14
00:04:24,158 --> 00:04:28,663
<i>Snažila jsem se opravdu dlouho
říkat pravdu.</i>

15
00:04:28,706 --> 00:04:32,079
<i>Nikoho to nezajímá.</i>

16
00:04:32,122 --> 00:04:36,668
<i>Přeji si, aby lidé opravdu věděli,
co se skutečně stalo.</i>

17
00:04:43,869 --> 00:04:46,787
<i>Myslela jsem, že jsem dospělá
ve velmi mladém věku.</i>

18
00:04:46,830 --> 00:04:52,213
<i> Pravděpodobně kvůli věcem co se mi staly
a nedovolily mi být dítětem.</i>

19
00:04:56,630 --> 00:05:00,513
<i>Robin měla
velmi traumatické dětství.</i>

20
00:05:00,556 --> 00:05:04,127
<i>Řekla bych,
že už před pubertou.</i>

21
00:05:04,170 --> 00:05:05,950
........