1
00:00:07,046 --> 00:00:10,925
MALA SI TO VEDIEŤ

2
00:02:06,040 --> 00:02:07,625
Musíš so mnou hovoriť.

3
00:02:11,045 --> 00:02:14,048
Hneď. Hneď!

4
00:02:14,548 --> 00:02:16,926
Našiel som to vonku v krbe.

5
00:02:20,429 --> 00:02:22,264
V plážovom dome?

6
00:02:22,932 --> 00:02:24,183
Áno.

7
00:02:30,856 --> 00:02:32,942
- Ukryté v krbe?
- Áno.

8
00:02:34,819 --> 00:02:37,655
- Kedy?
- Hneď, ako sme tam prišli.

9
00:02:53,295 --> 00:02:55,548
A prečo si mi to nepovedal?

10
00:03:05,766 --> 00:03:07,059
Čo myslíš, prečo?

11
00:03:07,143 --> 00:03:09,520
Neodpovedaj na moju otázku otázkou.

12
00:03:09,603 --> 00:03:12,356
Tak prečo si mi to nepovedal?!

13
00:03:15,818 --> 00:03:17,862
Pretože ju zabil.

14
00:03:24,785 --> 00:03:27,121
Nechcel som, aby ho chytili,

15
00:03:29,790 --> 00:03:31,625
a ty by si to odovzdala.

16
00:03:46,223 --> 00:03:49,059
<i>Prosím. Prosím.</i>

17
00:03:59,778 --> 00:04:00,821
To Alves.

18
00:04:01,822 --> 00:04:04,200
On to tam musel dať.

19
00:04:05,075 --> 00:04:06,118
Skryl to tam.

20
00:04:08,037 --> 00:04:09,997
Ako by vedel, kam to má ukryť?

21
00:04:10,539 --> 00:04:12,750
- Možno nás sledoval.
- Nás?

22
00:04:12,833 --> 00:04:15,961
My sme tam chodievali.
Ja a Elena.

23
00:04:16,670 --> 00:04:20,341
Do domu mojej rodiny?
Ty zasraný hajzel!

24
00:04:20,424 --> 00:04:22,009
- Otec! Otec!
........