1
00:00:07,099 --> 00:00:10,060
MALA SI TO VEDIEŤ

2
00:01:48,784 --> 00:01:50,577
Volám sa Grace Fraserová.

3
00:01:50,661 --> 00:01:53,455
Práve sem vtrhol môj manžel.

4
00:01:53,539 --> 00:01:55,582
Je na úteku,
hľadajú ho v súvislosti s vraždou,...

5
00:01:55,666 --> 00:01:57,501
- Nie som vrah!
- volá sa Jonathan Fraser.

6
00:01:57,584 --> 00:02:01,547
Som na Beach Way Drive 361

7
00:02:01,630 --> 00:02:05,551
a hrozne sa bojím,
musíte sem prísť čo najskôr.

8
00:02:06,135 --> 00:02:07,177
Prosím!

9
00:02:07,261 --> 00:02:09,722
Hore v prudkej zákrute Lombard
Street je hromadná havária.

10
00:02:09,805 --> 00:02:11,807
Na miesto sme vyslali
posádky záchrannej služby.

11
00:03:33,722 --> 00:03:36,391
Nezavolal vám.
Len sa tam zjavil.

12
00:03:37,267 --> 00:03:38,310
Presne tak.

13
00:03:38,393 --> 00:03:42,147
A na políciu ste volali
asi päť minút po tom, ako prišiel.

14
00:03:42,231 --> 00:03:43,607
- Áno.
- Správne?

15
00:03:44,399 --> 00:03:45,567
Plus mínus.

16
00:03:46,485 --> 00:03:48,987
Je nejaký dôvod,
prečo mi neveríte?

17
00:03:49,154 --> 00:03:52,407
Cítim sa totiž presne tak.
Vy mi neveríte.

18
00:03:53,617 --> 00:03:56,370
Povedali ste,
že vás chytil pod krk?

19
00:03:56,453 --> 00:03:58,747
Ľavou rukou mi držal ústa.

20
00:03:58,831 --> 00:04:02,543
No a pravou rukou
ma držal zozadu za krk.

21
00:04:02,626 --> 00:04:04,169
- Dobre.
- A...

22
00:04:04,253 --> 00:04:06,338
To stačí, ja to tu prevezmem.
........