1
00:00:06,967 --> 00:00:10,845
MALA SI TO VEDIEŤ

2
00:01:43,396 --> 00:01:45,648
<i>- Kde je?</i>
<i>- V ateliéri.</i>

3
00:01:47,108 --> 00:01:50,570
<i>- Pracuje.</i>
<i>- Prečo nie je doma?</i>

4
00:02:22,811 --> 00:02:26,064
{\an8}PRED DVOMA DŇAMI

5
00:03:18,449 --> 00:03:21,494
Dočerta! Môžeš to
trochu stíšiť, prosím ťa?

6
00:03:21,578 --> 00:03:22,996
- Čo?
- Snažím sa sústrediť.

7
00:03:23,079 --> 00:03:24,372
Robím tu náročnú operáciu.

8
00:03:24,455 --> 00:03:26,249
Mixéry sa ale nedajú stíšiť.

9
00:03:26,332 --> 00:03:29,377
Trápna výhovorka,
no tak to proste vypni.

10
00:03:30,753 --> 00:03:31,921
- Oci?
- Áno?

11
00:03:32,005 --> 00:03:34,716
Včera som si urobil prieskum.

12
00:03:34,799 --> 00:03:37,260
- Aký?
- O goldendúdloch.

13
00:03:37,343 --> 00:03:39,345
- Ó, nie!
- Vraj nepĺznu.

14
00:03:39,429 --> 00:03:41,097
Sú hypoalergénne.

15
00:03:41,181 --> 00:03:43,224
- Nie, nie, počuj, Hen!
- A sú neskutočne zlaté.

16
00:03:43,308 --> 00:03:45,143
My žiadneho psa...
Povedz mu, zasa začína.

17
00:03:45,226 --> 00:03:46,769
- Ale prečo?
- Nemôžeš mať psa,

18
00:03:46,853 --> 00:03:49,856
lebo zo všetkých psov
sa mi tak stiahne hrdlo,

19
00:03:49,939 --> 00:03:51,524
že sa mi do pľúc
nedostáva vzduch

20
00:03:51,608 --> 00:03:54,611
a následkom toho zomriem,
čo je nežiadúce.

21
00:03:54,694 --> 00:03:58,239
Vymysli si iné zviera, mačku,
alebo škrečka alebo...

22
........