1
00:00:50,384 --> 00:00:51,384
Party?

2
00:00:51,872 --> 00:00:52,872
Něco takového.

3
00:02:38,812 --> 00:02:40,832
Vůbec se svému otci nepodobáte.

4
00:02:42,984 --> 00:02:44,976
Někteří lidí si myslí opak.

5
00:02:46,816 --> 00:02:49,816
Lidi občas říkají různé věci.

6
00:02:50,880 --> 00:02:52,832
Lžou,

7
00:02:53,888 --> 00:02:55,192
aby navázali kontakt.

8
00:02:56,840 --> 00:02:58,605
Aby se zalíbili.

9
00:03:00,000 --> 00:03:01,944
Kdy jsme přestali být čestní?

10
00:03:04,048 --> 00:03:05,084
Co chcete?

11
00:03:05,902 --> 00:03:08,757
Vaším úkolem bylo najít Natalii.

12
00:03:09,080 --> 00:03:12,483
Ale ta je teď mrtvá.

13
00:03:17,040 --> 00:03:22,005
Slyšel jsem o francouzském detektivovi,
o člověku, který hledá ztracené věci.

14
00:03:22,047 --> 00:03:23,048
On hledá ty peníze.

15
00:03:23,048 --> 00:03:26,072
Bude pracovat rychle.
Ví, že jeho rodina je v nebezpečí.

16
00:03:26,072 --> 00:03:27,076
Dobře.

17
00:03:30,000 --> 00:03:32,183
Měl jsem s sebou tuhle tašku.

18
00:03:33,060 --> 00:03:35,593
Když jsem byl navštívit vašeho otce.

19
00:03:40,813 --> 00:03:42,596
A použil tohle,

20
00:03:44,968 --> 00:03:47,040
abych mu uřízl hlavu.

21
00:03:54,000 --> 00:03:55,409
Myslíte si,
že vám dá peníze,

22
00:03:55,409 --> 00:03:58,016
poté, co jste vyhrožoval jeho manželce?

23
00:03:58,016 --> 00:04:01,000
Je to bývalý detektiv.
Přemýšlí jako detektiv.

24
00:04:01,000 --> 00:04:03,032
Odnese peníze přímo na policii.

........