1
00:00:01,083 --> 00:00:02,875
VIDĚLI JSTE

2
00:00:02,958 --> 00:00:05,542
<i>Shadyside, americké maloměsto.</i>

3
00:00:06,542 --> 00:00:10,833
<i>U místních si však kvůli minulosti</i>
<i>plné hrůz vysloužilo jinou přezdívku.</i>

4
00:00:11,500 --> 00:00:13,292
<i>„Hlavní město vražd USA.“</i>

5
00:00:14,542 --> 00:00:15,375
<i>A minulou noc…</i>

6
00:00:18,833 --> 00:00:20,833
<i>došlo k další tragédii.</i>

7
00:00:21,833 --> 00:00:23,875
<i>Jsem tu s šerifem Nickem Goodem.</i>

8
00:00:23,958 --> 00:00:26,708
<i>Šerife, co nám k tomu řeknete?</i>

9
00:00:26,792 --> 00:00:28,375
Bylo zde sedm obětí.

10
00:00:29,917 --> 00:00:32,292
<i>Nic z toho není náhoda.</i>

11
00:00:32,375 --> 00:00:33,875
Můj bože!

12
00:00:33,958 --> 00:00:36,000
<i>Ty masakry mají</i>
<i>spojitost se Sarou Fierovou.</i>

13
00:00:37,042 --> 00:00:39,708
Rok 1666: Sarah Fierová byla oběšena.

14
00:00:41,667 --> 00:00:44,208
Ovládá lidi, mění je v zabijáky

15
00:00:44,292 --> 00:00:45,917
a mstí se tak městu.

16
00:00:49,875 --> 00:00:50,750
Běž! Běž!

17
00:00:54,292 --> 00:00:57,125
Ale v roce 1978 byl jeden přeživší,
C. Bermanová.

18
00:00:57,208 --> 00:00:58,333
Ona je klíč.

19
00:01:06,292 --> 00:01:07,542
<i>Je konec.</i>

20
00:01:08,875 --> 00:01:09,875
<i>Konec?</i>

21
00:01:10,375 --> 00:01:11,500
<i>Nikdy to neskončí.</i>

22
00:01:11,583 --> 00:01:13,292
<i>Sam…</i>

23
00:01:13,375 --> 00:01:14,333
SAMANTHA FRASEROVÁ

24
00:01:22,375 --> 00:01:23,750
Dost!

25
........