1
00:00:11,094 --> 00:00:14,097
LORNE MICHAELS UVÁDZA

2
00:01:12,656 --> 00:01:15,868
Potlačte! Áno, presne tak!

3
00:01:15,951 --> 00:01:18,328
Ešte jedno poriadne zatlačenie!

4
00:01:18,412 --> 00:01:20,247
Dokážete to, Holly!

5
00:01:20,330 --> 00:01:21,874
Povedzte jej to, Ted.

6
00:01:23,208 --> 00:01:26,211
Ted hovorí, že to dokážete, Holly!

7
00:01:37,139 --> 00:01:39,057
NOC, KEĎ SA STRETLI

8
00:01:54,990 --> 00:01:56,617
Ja do toho väčšinou kopnem.

9
00:01:56,700 --> 00:01:57,993
- Ale nehovorte.
- Áno.

10
00:01:59,036 --> 00:02:00,162
Presne tam.

11
00:02:01,163 --> 00:02:03,582
Pokojne to spravím za vás, ak chcete.

12
00:02:03,665 --> 00:02:06,752
Ja kopem sama za seba už od základnej.

13
00:02:09,086 --> 00:02:12,799
Takže stačí iba jedno kopnutie
a zrazu sa stanú čary?

14
00:02:12,883 --> 00:02:13,800
Uhm.

15
00:02:33,529 --> 00:02:35,447
PRESNE O JEDEN ROK NESKÔR

16
00:02:35,531 --> 00:02:37,115
Josh.

17
00:02:37,199 --> 00:02:39,868
Minulý rok bol ten najlepší
v mojom živote.

18
00:02:39,952 --> 00:02:43,121
Nikdy som nedúfala, že stretnem niekoho,
s kým si budem tak rozumieť.

19
00:02:43,872 --> 00:02:47,709
Mám pocit,
akoby som mala bojovníka aj dôverníka.

20
00:02:47,793 --> 00:02:52,130
Môžem ti povedať všetko bez toho,
aby si ma súdil a vždy za mnou stojíš.

21
00:02:52,714 --> 00:02:55,592
Milujem ťa. Na nás.

22
00:02:56,635 --> 00:02:57,761
Aj ja to tak cítim.

23
00:02:59,137 --> 00:02:59,972
Čo je?

24
00:03:00,556 --> 00:03:02,015
........