1
00:00:11,094 --> 00:00:14,097
LORNE MICHAELS UVÁDZA

2
00:00:41,291 --> 00:00:45,212
ŠTYRI ROKY A DVA MESIACE
PRED SCHMIGADOONOM

3
00:00:58,725 --> 00:01:00,227
Toto je dokonalé.

4
00:01:02,729 --> 00:01:07,109
Ehm, väčšinou to nehovorím hneď
po prvom raze s chlapcom,

5
00:01:07,192 --> 00:01:13,323
a „chlapcom“ myslím mužom, alebo chlapom,
teda, mužským pohlavím. Hm.

6
00:01:13,407 --> 00:01:18,078
Ale chcem povedať, že je v pohode,

7
00:01:18,161 --> 00:01:21,540
ak je toto iba na jednu noc.

8
00:01:21,623 --> 00:01:26,128
A ak... Je to viac než jedna,
tak... Tak je to tiež v pohode.

9
00:01:26,211 --> 00:01:28,213
Takže tak.

10
00:01:28,297 --> 00:01:32,968
A, teda, čo si o tom myslíš ty?

11
00:01:34,761 --> 00:01:36,805
Nemyslím, že je to len jedna noc.

12
00:01:37,931 --> 00:01:41,393
Takže... dve noci?

13
00:01:42,352 --> 00:01:47,524
Melissa, si nádherná, vtipná
a si doktorka.

14
00:01:49,610 --> 00:01:51,820
Možno to budú dve noci, možno tri.

15
00:01:52,487 --> 00:01:55,199
Kto to vie? Možno...
Možno spolu budeme navždy.

16
00:01:55,282 --> 00:02:01,038
Ale čo keby sme to nateraz
brali okamih za okamihom?

17
00:02:01,830 --> 00:02:02,831
Hej.

18
00:02:02,915 --> 00:02:04,124
V tom som skvelá.

19
00:02:05,250 --> 00:02:08,836
Takže, hej. Páni. Dobre. Tak dve noci?

20
00:02:08,920 --> 00:02:13,258
Dve noci. Alebo večnosť.
Alebo niečo medzitým.

21
00:02:13,342 --> 00:02:14,510
Prepáč. Kazím to.

22
00:02:14,593 --> 00:02:15,802
Kazím to.

23
00:02:21,058 --> 00:02:23,769
Nechápem to. Prečo ním nemôžeme prejsť?

........