1
00:00:39,612 --> 00:00:41,713
Slovenská televízia uvádza
ruský film

2
00:00:51,861 --> 00:00:54,736
Ako sa voláš?

3
00:00:59,002 --> 00:01:04,124
Volám sa
Jurij Alexandrovič Žaryj.

4
00:01:08,755 --> 00:01:12,799
Pozeraj sa tam.
Povedz, odkiaľ si prišiel.

5
00:01:13,682 --> 00:01:18,722
- Prišiel som...
- Pozeraj sa tam.

6
00:01:29,043 --> 00:01:30,905
Z Charkova.

7
00:01:31,234 --> 00:01:33,236
Kde chodíš do školy?

8
00:01:33,486 --> 00:01:39,576
Chodím na priemyslovku.

9
00:01:44,655 --> 00:01:48,568
Teraz ťa uvediem do stavu
hypnózy. Prosím, iba sa pozeraj.

10
00:01:49,244 --> 00:01:51,234
Pozeraj sa len na mňa.

11
00:01:54,338 --> 00:01:56,867
Pozeraj mi do očí.

12
00:02:00,081 --> 00:02:01,245
Dopredu.

13
00:02:14,694 --> 00:02:16,493
Teraz sa ku mne obráť chrbtom.

14
00:02:19,432 --> 00:02:22,040
Sústreď sa len na moju ruku.

15
00:02:22,143 --> 00:02:25,020
Pocítiš, že ťa moja ruka
ťahá dozadu.

16
00:02:41,907 --> 00:02:43,612
Roztiahni prsty.

17
00:02:44,243 --> 00:02:45,415
Takto.

18
00:02:47,918 --> 00:02:49,836
Sústreď sa.

19
00:02:51,877 --> 00:02:54,870
Odtiaľto nasmeruj všetko
napätie do rúk.

20
00:02:57,862 --> 00:03:01,408
V rukách cítiš veľké napätie.
Je čoraz väčšie.

21
00:03:02,723 --> 00:03:05,922
Všetku silu, vôľu
a veľké odhodlanie

22
00:03:06,024 --> 00:03:08,707
sústreďuješ do svojich rúk.

23
00:03:09,615 --> 00:03:12,908
Napätie v rukách je čoraz väčšie.
........