1
00:00:00,006 --> 00:00:01,799
<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:02,425 --> 00:00:03,551
Bathory?

3
00:00:03,635 --> 00:00:05,970
Nemusíš mě zabíjet. Přejeme si to samé.

4
00:00:06,596 --> 00:00:07,764
Jsem lovec upírů.

5
00:00:07,847 --> 00:00:09,098
Co jsi to udělala?

6
00:00:09,182 --> 00:00:11,851
<i>Byla mrtvá a teď žije.</i>

7
00:00:11,935 --> 00:00:14,437
Svou budoucnost už nemáš ve svých rukou.

8
00:00:14,521 --> 00:00:18,149
Je čas, abys naplnila svůj osud.
Duše Temné už tě očekává.

9
00:00:40,797 --> 00:00:42,507
Povstaň, sladká temnoto.

10
00:00:43,216 --> 00:00:45,176
Staň po mém boku

11
00:00:45,260 --> 00:00:48,012
a já ti ukážu, čím vším se můžeš stát.

12
00:00:48,972 --> 00:00:52,100
Ty chceš něco ukazovat mně?

13
00:00:55,061 --> 00:00:58,314
Po staletí buduju své Sesterstvo.

14
00:00:58,398 --> 00:00:59,774
Armádu temnoty,

15
00:00:59,857 --> 00:01:04,112
která doprovází lidstvo
do všech koutů světa.

16
00:01:04,195 --> 00:01:07,740
Právě s její pomocí
jsem tě konečně objevila.

17
00:01:08,241 --> 00:01:12,537
Bez těla po celou tu dobu,
ztracenou a bloudící.

18
00:01:12,620 --> 00:01:15,373
Ale zjistila jsem způsob

19
00:01:16,207 --> 00:01:19,002
a přivedla tě zpátky do světa smrtelníků.

20
00:01:19,085 --> 00:01:21,462
Tahle lidská nádoba ti dala život.

21
00:01:21,546 --> 00:01:26,217
Ty vůbec nevíš, kdo nebo co jsem.

22
00:01:26,301 --> 00:01:30,054
Cítím tvou temnotu. Tvou moc.

23
00:01:30,972 --> 00:01:32,473
Už od začátku.

24
00:01:33,641 --> 00:01:35,768
A bude mi dobře sloužit.

........