1
00:00:00,006 --> 00:00:01,341
<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:01,424 --> 00:00:03,676
- <i>Temná se mi dostala do hlavy.</i>
- To ne!

3
00:00:03,760 --> 00:00:05,220
<i>Nečekala jsem to.</i>

4
00:00:05,303 --> 00:00:08,056
<i>Cítím, jak se mi vrací síla.</i>

5
00:00:08,765 --> 00:00:10,725
<i>Ale jen kousíček.</i>

6
00:00:10,808 --> 00:00:13,770
<i>Nějaká moje část je stále držena v zajetí.</i>

7
00:00:13,853 --> 00:00:16,189
<i>Venku lítá oranžovej prášek.</i>

8
00:00:16,272 --> 00:00:18,024
<i>Je smrtící pro lidi i upíry.</i>

9
00:00:18,107 --> 00:00:21,236
<i>Musíte se mu vyhnout.</i>
<i>Noste masky, pokud máte, jo?</i>

10
00:00:23,029 --> 00:00:24,280
Běž, můj mazlíčku.

11
00:00:26,449 --> 00:00:28,409
Přines mi, po čem toužím.

12
00:01:07,782 --> 00:01:12,579
Od Povstání
je mým prvořadým cílem tě chránit.

13
00:01:15,582 --> 00:01:16,708
Dělal jsem chyby

14
00:01:16,791 --> 00:01:20,920
a přál bych si některé věci udělat jinak,
ale ty, Violet…

15
00:01:22,213 --> 00:01:26,426
Kéž bych ti dokázal vysvětlit,
jak jsi pro mne důležitá.

16
00:01:28,595 --> 00:01:29,596
Nechoďte…

17
00:01:32,307 --> 00:01:33,975
Ne!

18
00:01:41,482 --> 00:01:43,818
Víš, co mi chybí víc než čokoláda?

19
00:01:43,901 --> 00:01:45,528
Jo!

20
00:01:45,612 --> 00:01:48,781
Neměla jsem chlapa tak století.

21
00:01:49,282 --> 00:01:50,992
Já měla jen dva nebo tři.

22
00:01:51,909 --> 00:01:54,954
Zároveň. Fakt doporučuju.

23
00:01:55,580 --> 00:01:58,082
- Ty děvko.
- Ty? Máš co dohánět.

24
00:02:01,461 --> 00:02:03,755
........