1
00:00:18,600 --> 00:00:23,600
Venovať pozornosť je to, kde láska začína.

2
00:00:23,601 --> 00:00:28,601
Venovať pozornosť najskôr sami sebe,

3
00:00:28,602 --> 00:00:36,388
a až potom...

4
00:00:36,389 --> 00:00:39,889
... naším susedom.

5
00:00:39,900 --> 00:00:44,421
- MR. ROGERS -

6
00:01:13,000 --> 00:01:19,000
Preklad: MikiTheOA

7
00:02:20,642 --> 00:02:21,842
Haló?

8
00:02:51,405 --> 00:02:52,605
Haló?

9
00:03:05,125 --> 00:03:06,325
Pomoc!

10
00:03:11,793 --> 00:03:13,528
<i>Veľmi dobre.</i>

11
00:03:13,561 --> 00:03:16,702
<i>Ak toto nie je ten zvuk, ktorý
hovorí že ste muž, tak som hluchá!</i>

12
00:03:16,703 --> 00:03:18,703
O 29.5 DNÍ NESKÔR

13
00:03:18,704 --> 00:03:21,233
<i>Rozprávame o tom, že ustanovíme
ten prekliatý zákon,</i>

14
00:03:21,234 --> 00:03:22,704
<i>a postavíme sa za seba!</i>

15
00:03:22,737 --> 00:03:24,706
Jedná sa o rýchlostný limit, hm?

16
00:03:24,739 --> 00:03:26,107
Je to smiešne, ak jazdím
povolenou rýchlosťou,

17
00:03:26,140 --> 00:03:27,307
a ty budeš jazdiť rýchlejšie ako ja,

18
00:03:27,340 --> 00:03:29,409
to znamená, že budeš jazdiť
nad povolenú rýchlosť.

19
00:03:29,443 --> 00:03:31,943
<i>Ak vás už nebaví byť milí bez dôvodu,
chcem vás počuť kričať!</i>

20
00:03:33,181 --> 00:03:34,414
<i>Kapitola 5.</i>

21
00:03:34,448 --> 00:03:37,118
<i>Poďme vykričať zo seba slovo
"gule". Gule.</i>

22
00:03:37,151 --> 00:03:39,319
- Gule, gule, gule.
- <i>Gule, gule, gule.</i>

23
00:03:48,500 --> 00:03:52,100
<i>Ahoj, tu Charlotta. Zanechajte mi správu. Pá.</i>

24
........