1
00:00:09,020 --> 00:01:08,920
{\an8}
<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:10,280 --> 00:00:13,720
<i>Tady kapitán H.E. Mattsson,
chráněný objekt 195410.</i>

3
00:00:13,800 --> 00:00:16,160
<i>Kód 14, potvrzuji.</i>

4
00:00:17,160 --> 00:00:18,680
<i>Někdo přerušil vodovodní potrubí.</i>

5
00:00:21,960 --> 00:00:24,120
<i>- Dostaneme je příště.</i>
- Žádné příště nebude.

6
00:00:24,200 --> 00:00:25,720
Vsadím se, že bude!

7
00:00:26,520 --> 00:00:28,280
Potřebujeme nový scénář.

8
00:00:28,360 --> 00:00:31,040
Tohle všechno připravil Indigo?
Myslíš si, že jsem hloupá?

9
00:00:31,120 --> 00:00:33,600
<i>- Jak ti je? </i>
<i>- Necítím se dobře.</i>

10
00:00:33,680 --> 00:00:36,240
<i>- Proč mi tohle děláš? </i>
<i>- Možná bych měla odjet.</i>

11
00:00:36,320 --> 00:00:37,960
Ne.
Ne.

12
00:00:39,880 --> 00:00:41,880
<i>Mluvil jsem se Zackem
a Domenicou.</i>

13
00:00:41,960 --> 00:00:44,080
<i>Jak jsi mi to mohla udělat
s mým nejlepším přítelem?</i>

14
00:00:45,240 --> 00:00:47,440
<i>Co se s tebou děje?
Mám o tebe strach!</i>

15
00:00:48,920 --> 00:00:50,880
- Kdo je William?
- Nevím.

16
00:00:50,960 --> 00:00:54,480
<i>- Měl jsi nás tehdy zastřelit.</i>
- Měl jsi nechat Tess na pokoji.

17
00:01:00,960 --> 00:01:01,960
Kdo sakra jsi?

18
00:01:05,680 --> 00:01:08,840
<i>Pomoc!
Uteč, Domenico!</i>

19
00:01:41,480 --> 00:01:42,500
Dobře.

20
00:02:10,160 --> 00:02:12,320
<i>Ruce nad hlavu, tancujeme.</i>

21
00:02:20,480 --> 00:02:22,080
Ty zatracený mizerové!

22
00:03:10,160 --> 00:03:11,160
Dávej pozor.
........