1
00:01:27,975 --> 00:01:29,643
Adame?

2
00:01:34,523 --> 00:01:36,317
Adame?

3
00:01:40,696 --> 00:01:43,491
Do prdele. Do prdele.

4
00:01:54,627 --> 00:01:56,420
<i>Je někdo doma?</i>

5
00:01:58,672 --> 00:02:02,635
-Co tady děláte?
-Teda, vy jste ale ujetá kráva!

6
00:02:03,469 --> 00:02:05,471
Zavolala mi
probační úřednice.

7
00:02:05,554 --> 00:02:07,264
Řekla mi,
že jste to nepodepsala!

8
00:02:07,348 --> 00:02:09,266
-To je pravda.
-Idiote!

9
00:02:09,808 --> 00:02:11,602
Já jsem idiot?
Vy jste idiot.

10
00:02:12,853 --> 00:02:14,271
Co? To nemůžete říct.

11
00:02:14,396 --> 00:02:17,233
Vynoříte se mi před domem
jako nějaký Night Stalker,

12
00:02:17,399 --> 00:02:18,943
můžu si říkat, co chci.

13
00:02:19,109 --> 00:02:20,069
Čtyři sezení.

14
00:02:20,152 --> 00:02:22,029
Taková byla dohoda,
a já tu byl.

15
00:02:22,112 --> 00:02:25,991
Řekla jsem jí, že potřebujeme čas.
Že děláme pokroky.

16
00:02:26,158 --> 00:02:29,245
Nemusím se vám ospravedlňovat.
Vypadněte od mých dveří.

17
00:02:29,411 --> 00:02:31,914
Proč? Proč nemůžete přiznat,
co jste udělala?

18
00:02:31,997 --> 00:02:33,082
To se neumíte bránit?

19
00:02:33,332 --> 00:02:37,628
Na konci minulého sezení
jste se mi otevřel. Byl jste upřímný.

20
00:02:37,753 --> 00:02:40,172
Nemůžu s čistým svědomím říct,
že už můžete jít,

21
00:02:40,339 --> 00:02:42,633
když jste mi teprve
teď začal věřit.

22
00:02:42,800 --> 00:02:45,427
-Co se děje?
........