1
00:00:10,365 --> 00:00:15,465
Titulky 17.7.2021
Andrea1717

2
00:00:15,665 --> 00:00:18,100
Vlastne ti niečo chcem povedať.

3
00:00:18,935 --> 00:00:23,800
Možno je to priskoro, ale myslím,
že budeš nadšená, keď si to vypočuješ.

4
00:00:23,807 --> 00:00:25,740
Čo je to?

5
00:00:26,777 --> 00:00:28,540
No...

6
00:00:29,379 --> 00:00:30,940
Môj Bože!

7
00:00:30,947 --> 00:00:32,840
Čo tu vy dvaja robíte?

8
00:00:32,849 --> 00:00:34,850
Moja mágia zrazu nefungovala.

9
00:00:34,851 --> 00:00:36,880
Viem, že to cítite,
keď som v nebezpečenstve.

10
00:00:36,887 --> 00:00:40,350
A necítil som nijaké zlovestné
znamenia ani energiu ľudí.

11
00:00:40,357 --> 00:00:43,150
Možno sa z teba už stáva človek.

12
00:00:43,960 --> 00:00:47,790
Možno...

13
00:01:27,704 --> 00:01:30,030
Mýlil som sa.

14
00:01:31,074 --> 00:01:32,840
Čo?

15
00:01:35,712 --> 00:01:37,780
Myslím,

16
00:01:40,217 --> 00:01:42,750
že koniec je blízko.

17
00:01:42,919 --> 00:01:46,120
Čo myslíte tým, že koniec je blízko?

18
00:01:47,257 --> 00:01:49,820
Stanete sa čoskoro človekom?

19
00:01:51,461 --> 00:01:54,760
Myslím, že ak nemôžete
použiť mágiu a nič necítite,

20
00:01:54,764 --> 00:01:57,160
znamená to, že ste sa stali obyčajným.

21
00:02:00,303 --> 00:02:02,370
Môj Bože.

22
00:02:02,372 --> 00:02:04,570
Blahoželám.

23
00:02:16,720 --> 00:02:21,620
GORYEO, PRAVDY
A MYLNÉ PREDSTAVY O DEJINÁCH

24
00:02:22,592 --> 00:02:28,330
........