1
00:00:01,001 --> 00:00:02,211
<i>Viděli jste…</i>

2
00:00:02,294 --> 00:00:03,629
Vím, proč Brian odešel.

3
00:00:03,712 --> 00:00:07,174
Jestli nechceš,
aby se to doneslo k Faye Richardsonové,

4
00:00:07,257 --> 00:00:09,092
uděláš ze mě koncipienta.

5
00:00:09,176 --> 00:00:12,471
Vím, kde Gretchen je.
Dočasně teď pracuje pro mě.

6
00:00:12,554 --> 00:00:15,098
Můžeš to zopakovat?
Vztek mi asi zacpal uši.

7
00:00:15,182 --> 00:00:18,685
Uklidni se,
až mi to uspořádá, zase ti jí vrátím.

8
00:00:18,769 --> 00:00:21,146
Susan udělala chybu a přiznala se.

9
00:00:21,230 --> 00:00:24,566
- Je to pravda?
- Ano. Udělala jsem hroznou chybu.

10
00:00:24,650 --> 00:00:27,778
Jeden hlídač pojal podezření,
že se něco děje.

11
00:00:27,861 --> 00:00:29,154
Měl jsem ho sejmout.

12
00:00:29,238 --> 00:00:30,989
- A dál?
- Zabil jsem ho.

13
00:00:31,073 --> 00:00:33,367
Vypláceli mi prémie v důležitá data.

14
00:00:33,450 --> 00:00:36,954
- Tys kryl vraždu?
- Měl jsem rodinu. Co jsem měl dělat?

15
00:00:37,037 --> 00:00:40,958
Chci to mít z krku. Podepíšeš mi,
že s tím nemám nic společného.

16
00:00:41,041 --> 00:00:44,920
Nafouknout aktiva kvůli půjčce
není nic divného. Dělá to každý.

17
00:00:45,003 --> 00:00:47,589
Jestli do toho zatáhneš Donnu,
postarám se,

18
00:00:47,673 --> 00:00:50,634
aby všechny tvoje budoucí podniky
skončily u soudu.

19
00:00:53,220 --> 00:00:54,221
Dobře. Zatím pa.

20
00:00:55,138 --> 00:00:55,973
Já tebe taky.

21
00:00:56,807 --> 00:00:57,641
To je pro mě?

22
00:00:58,392 --> 00:00:59,434
Ano, je.

........