1
00:00:06,006 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:01:43,436 --> 00:01:45,939
<i>Trénink jde dobře.</i>

3
00:01:47,607 --> 00:01:49,776
<i>Proč jsou tedy mé čelisti tak slabé?</i>

4
00:01:57,242 --> 00:01:59,869
<i>Ale mohla by to být dobrá příležitost.</i>

5
00:02:06,459 --> 00:02:09,254
<i>Vím, jak chutnají sliny pachatele.</i>

6
00:02:14,801 --> 00:02:15,927
<i>To není ono.</i>

7
00:02:19,764 --> 00:02:20,974
<i>Ne.</i>

8
00:02:22,600 --> 00:02:24,227
<i>Tohle ne.</i>

9
00:02:25,812 --> 00:02:27,230
<i>Tohle taky ne.</i>

10
00:02:33,027 --> 00:02:35,155
<i>Byl silný. Zmákl mě jednou rukou.</i>

11
00:02:37,782 --> 00:02:40,285
<i>Musí to být vzkaz určený mně.</i>

12
00:02:41,452 --> 00:02:43,246
<i>„Jsem ten, kdo sežral Tema.“</i>

13
00:02:43,955 --> 00:02:47,333
<i>„Jestli budeš dál slídit, zabiju tě.“</i>

14
00:02:56,342 --> 00:02:57,844
Vydržte 20 sekund.

15
00:02:57,927 --> 00:03:00,013
Ne, dost!

16
00:03:00,096 --> 00:03:01,389
To zvládnete.

17
00:03:02,765 --> 00:03:04,183
Pomalu vydechujte.

18
00:03:04,851 --> 00:03:07,520
Myslím, že sem potřebujeme boční závěs.

19
00:03:07,604 --> 00:03:10,440
Pověsíme tam plakát, aby to neviděli.

20
00:03:12,191 --> 00:03:13,610
- Dome.
- Jo?

21
00:03:14,152 --> 00:03:17,989
Do reflektoru pro Pinu
bychom měli přidat červený filtr.

22
00:03:20,408 --> 00:03:24,078
Pravda. Má bílé tělo,

23
00:03:24,162 --> 00:03:27,081
jeho pleť by tak působila tepleji.

24
00:03:32,337 --> 00:03:33,546
Ne, to není…

25
00:03:36,174 --> 00:03:38,509
........