1
00:00:06,006 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:01:41,017 --> 00:01:44,938
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ STUDIA

3
00:01:46,815 --> 00:01:50,401
Podepiš to prosím, hned.

4
00:01:53,279 --> 00:01:55,907
<i>Vždycky jsem k tobě vzhlížel.</i>

5
00:01:55,990 --> 00:02:00,078
Narodil jsem se jako zvíře temnoty.

6
00:02:00,161 --> 00:02:01,454
<i>Prosím.</i>

7
00:02:02,622 --> 00:02:04,707
Mám to v krvi.

8
00:02:05,667 --> 00:02:08,586
Vrátím se tam, kam patřím.

9
00:02:10,213 --> 00:02:14,509
Vím, že nejsi slušný jelen.

10
00:02:18,221 --> 00:02:22,392
Snažil ses zabít,
než aby tě sežrali masožravci.

11
00:02:23,226 --> 00:02:25,520
Stal ses šéfem Šišigumi.

12
00:02:26,020 --> 00:02:30,108
A teď vyhrožuješ, že přerušíš náš vztah.

13
00:02:31,192 --> 00:02:35,238
To všechno jsou pošetilé činy,
ale dobrá improvizace.

14
00:02:38,992 --> 00:02:42,829
Právem tě nazývají
hvězdou dramatického kroužku.

15
00:02:45,123 --> 00:02:48,877
Nikdy jsi mě na jevišti neviděl.

16
00:02:48,960 --> 00:02:54,090
Dlouho jsem nevěděl,
jak milovat někoho koupeného za peníze,

17
00:02:55,216 --> 00:02:57,468
ale když teď mluvíme pod hrozbou zbraně,

18
00:02:58,386 --> 00:03:01,598
střet emocí nastřádaných za 13 let

19
00:03:01,681 --> 00:03:03,766
mě evidentně těší.

20
00:03:04,893 --> 00:03:07,979
Mohl bych odmítnout to podepsat,
nechat se zastřelit

21
00:03:08,062 --> 00:03:12,525
a zanechat odkaz
jako šéf konglomerátu, který se zabil

22
00:03:13,026 --> 00:03:15,236
ze zoufalství nad svým nezdárným synem.

23
00:03:15,820 --> 00:03:18,156
Co myslíš, synu?

24
00:03:25,413 --> 00:03:28,333
........