1
00:00:06,006 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:01:48,399 --> 00:01:50,777
Zapni to!

3
00:01:54,322 --> 00:01:55,365
Nádhera!

4
00:01:55,448 --> 00:01:58,284
Už jsi pozval
na slavnost světla nějakou dívku?

5
00:01:58,368 --> 00:02:01,538
- No tak, řekni.
- Cože? A co ty?

6
00:02:02,247 --> 00:02:04,207
Pohádal se s Juno?

7
00:02:07,252 --> 00:02:09,045
Je tak čitelný.

8
00:02:09,879 --> 00:02:11,422
Poslouchejte.

9
00:02:11,506 --> 00:02:14,217
Pro dnešek končíme a vracíme se do školy.

10
00:02:14,300 --> 00:02:16,302
- Cože?
- Je teprve pět.

11
00:02:16,386 --> 00:02:18,096
Starosta nás posílá pryč.

12
00:02:18,179 --> 00:02:21,099
To kvůli tomu včerejšku?

13
00:02:21,182 --> 00:02:22,433
Přesně tak.

14
00:02:22,517 --> 00:02:25,603
Případů sežrání je moc.
Není bezpečné zůstávat venku.

15
00:02:25,687 --> 00:02:27,397
V sousedním městě prý zabili kachnu.

16
00:02:27,480 --> 00:02:30,275
Proto se vracíme do školy před setměním.

17
00:02:30,358 --> 00:02:31,568
Dobře.

18
00:02:34,237 --> 00:02:37,031
Kdo ví, jestli ta
Slavnost meteoru vůbec bude.

19
00:02:37,115 --> 00:02:38,283
Jdeme.

20
00:02:38,366 --> 00:02:43,288
JAKO DENTÁLNÍ NIT V ZUBECH PSOVITÉ ŠELMY

21
00:02:43,371 --> 00:02:45,290
KVĚTINA

22
00:02:51,921 --> 00:02:54,424
Ty budeš z Cherrytonské střední.

23
00:02:55,341 --> 00:02:56,676
Pane starosto...

24
00:02:56,759 --> 00:02:59,053
Musíš se hned vrátit do školy.
........