1
00:00:06,006 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:16,015 --> 00:00:20,937
POD KOŽICHEM

3
00:00:21,604 --> 00:00:25,734
Mořští živočichové tedy komunikují

4
00:00:25,817 --> 00:00:28,820
spíš pomocí zvuku a bublin než slov.

5
00:00:29,612 --> 00:00:31,990
<i>Jsem Legom, slepice.</i>

6
00:00:32,866 --> 00:00:34,868
<i>Sedíme podle abecedy,</i>

7
00:00:34,951 --> 00:00:37,704
<i>proto jsem vedle tupého vlka.</i>

8
00:00:39,456 --> 00:00:42,333
<i>S těmi skleslými víčky</i>
<i>vypadá pořád zmateně,</i>

9
00:00:42,417 --> 00:00:45,712
<i>tak mu říkám popleta.</i>

10
00:00:49,799 --> 00:00:53,386
<i>Nejsme si nijak blízcí,</i>

11
00:00:54,095 --> 00:00:57,766
<i>ale znám jedno z jeho tajemství.</i>

12
00:01:00,185 --> 00:01:03,688
Konec hodiny.
Zopakujte si celou dnešní lekci.

13
00:01:09,944 --> 00:01:12,072
Ty fakt miluješ vaječné sendviče.

14
00:01:12,739 --> 00:01:14,365
Ve středu jsou nejlepší.

15
00:01:14,449 --> 00:01:16,618
Houby. Jsou pořád stejné.

16
00:01:16,701 --> 00:01:19,996
Ne, jsou jiné. I když to neumím vysvětlit.

17
00:01:21,289 --> 00:01:23,792
Pro prodej ve škole jsou až moc dobré.

18
00:01:25,376 --> 00:01:28,546
<i>Že jo? Samozřejmě.</i>

19
00:01:29,214 --> 00:01:33,426
<i>Vejce do těch sendvičů,</i>
<i>co má každou středu k svačině,</i>

20
00:01:34,135 --> 00:01:38,056
<i>snáším já.</i>

21
00:01:38,139 --> 00:01:39,933
PŘEHLED DODÁVEK VAJEC (LEGOM)

22
00:01:40,475 --> 00:01:45,939
<i>Na částečný úvazek prodávám</i>
<i>svá vejce restauracím v kampusu.</i>

23
00:01:47,148 --> 00:01:51,986
<i>Jsem na tu práci hrdá.</i>

24
00:01:52,612 --> 00:01:54,030
Ahoj, Legom.

........