1
00:00:06,006 --> 00:00:09,926
PŮVODNÍ ANIME SERIÁL NETFLIX

2
00:00:31,364 --> 00:00:34,117
{\an8}<i>Toho dne jsem poznal</i>

3
00:00:34,200 --> 00:00:38,121
{\an8}<i>malého králíka a své vlastní instinkty.</i>

4
00:01:22,540 --> 00:01:26,544
Vážně chceš sníst svého spolužáka?

5
00:01:26,628 --> 00:01:29,380
Chodili jsme spolu do školy.

6
00:02:00,203 --> 00:02:05,166
{\an8}Nejsme pro vás nic
než potrava, masožravci?

7
00:02:11,840 --> 00:02:14,467
OBSAH PŘEDNÁŠKY
MEZIDRUHOVÉ POROZUMĚNÍ

8
00:02:31,109 --> 00:02:35,029
{\an8}Vy masožravci jste všichni monstra!

9
00:02:47,917 --> 00:02:49,002
Ještě!

10
00:02:50,545 --> 00:02:51,880
Chci přidat!

11
00:02:54,757 --> 00:02:56,301
Sežraný?

12
00:02:56,384 --> 00:02:59,762
Slyšely jste? To byl Tem
z divadelního kroužku.

13
00:02:59,846 --> 00:03:01,097
To snad ne.

14
00:03:01,180 --> 00:03:03,349
Byl v tvém kroužku, Els.

15
00:03:04,350 --> 00:03:06,686
Včera jsme spolu zkoušeli.

16
00:03:06,769 --> 00:03:09,397
Vrah musí být někdo
z masožravých studentů.

17
00:03:12,150 --> 00:03:14,110
Ještě nevíme, jestli to byl student.

18
00:03:14,193 --> 00:03:16,654
Ale určitě to byl masožravec.

19
00:03:16,738 --> 00:03:19,157
Nerada to říkám, ale je ironií,

20
00:03:19,240 --> 00:03:22,076
že se kořistí stal student herectví.

21
00:03:22,160 --> 00:03:24,537
Divadelní kroužek byl známý přátelstvím

22
00:03:24,621 --> 00:03:26,581
mezi masožravci a býložravci.

23
00:03:26,664 --> 00:03:28,708
Buď opatrná, Els.

24
00:03:28,791 --> 00:03:32,086
Není v tom kroužku šedý vlk?

........