1
00:00:48,817 --> 00:00:51,904
Stoprocentně jsem si ji sem
včera večer dala.

2
00:00:52,738 --> 00:00:54,156
Co hledáš?

3
00:00:54,281 --> 00:00:56,992
Rtěnku.
Tu svou oblíbenou neutrální.

4
00:00:57,618 --> 00:01:00,454
Dáváš si kvůli tomu chlapovi
dost záležet, nemyslíš?

5
00:01:00,621 --> 00:01:04,500
Poslyš, nebude to klapat,
jestli se při každém mém kontaktu

6
00:01:04,583 --> 00:01:07,336
s jinou mužskou bytostí
takhle zatvrdíš.

7
00:01:07,503 --> 00:01:10,172
Jenom tě upozorňuju na to,
že znáš Paula celou věčnost.

8
00:01:10,339 --> 00:01:11,757
Zaručeně mu nebude vadit,

9
00:01:11,840 --> 00:01:13,759
jestli nebudeš mít
dokonalý odstín rtěnky.

10
00:01:13,884 --> 00:01:17,263
To je možné, ale mně to vadí.
No tak.

11
00:01:20,558 --> 00:01:23,018
Nadechni se. Pojď sem.

12
00:01:27,815 --> 00:01:31,068
Můžeš to přece zrušit, ne?
Určitě najdete jiný čas.

13
00:01:31,527 --> 00:01:34,238
Ne, letí už dneska v noci.

14
00:01:38,617 --> 00:01:40,452
Klidně to pak dodělám.

15
00:01:40,619 --> 00:01:45,165
To ne. Tohle je mezi mnou
a tímhle, ať už je to cokoliv.

16
00:01:46,000 --> 00:01:49,295
-Napij se ode mě, jestli chceš.
-Ne, teď nechci.

17
00:01:52,047 --> 00:01:53,007
Nejsi...

18
00:01:55,092 --> 00:01:56,969
Myslíš,
že bys mohla být těhotná?

19
00:02:00,598 --> 00:02:03,058
Ne. Myslela jsem jenom...

20
00:02:03,142 --> 00:02:06,270
že se chci s Paulem vidět,
než...

21
00:02:06,729 --> 00:02:07,771
Jo.

22
00:02:09,773 --> 00:02:12,109
Ještě se to nedá zjistit.
........