1
00:00:00,879 --> 00:00:02,463
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:02,547 --> 00:00:05,008
Soustřeďme se na to,
proč jsme tu. Na rodinu.

3
00:00:05,091 --> 00:00:07,802
Musíme Kal-Ela zastavit,
než se světem udělá totéž,

4
00:00:07,886 --> 00:00:09,387
co udělal s tím mým.

5
00:00:09,470 --> 00:00:11,306
Chci pro tohle město to nejlepší.

6
00:00:11,389 --> 00:00:14,225
Je zřejmé, že Edge zajistí
lidem ve Smallville práci.

7
00:00:14,392 --> 00:00:17,353
Edge do lidí vkládal schopnosti,
aby je ovládl.

8
00:00:17,604 --> 00:00:21,608
-Místní budou chtít slyšet odpovědi.
-Budou to chtít někomu přišít.

9
00:00:21,691 --> 00:00:23,526
Já jsem určitě první na seznamu.

10
00:00:23,610 --> 00:00:26,446
Připrav se na náš příchod.
Už bratra zachraňovat nebudu.

11
00:00:26,613 --> 00:00:27,989
Odejděte!

12
00:00:30,200 --> 00:00:33,203
-Jordane!
-Přísahal, že se podrobí, otče.

13
00:00:33,286 --> 00:00:35,705
<i>-A Eradikátor?</i>
-Ten jsem mu vzal.

14
00:00:35,955 --> 00:00:38,291
Johne, už se to děje.
Jak jste předpověděl.

15
00:00:38,374 --> 00:00:40,752
Myslím, že Supermana zlomili.

16
00:00:46,958 --> 00:00:50,378
METROPOLIS
TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

17
00:01:05,643 --> 00:01:08,813
<i>-Vítejte zpátky, pane.</i>
-Tak naposledy. Jsem John.

18
00:01:09,230 --> 00:01:14,819
<i>-Našel jste ji?</i>
-Asi už šla domů.

19
00:01:15,403 --> 00:01:17,655
<i>Zajedeme tedy k ní?</i>

20
00:01:21,576 --> 00:01:24,579
<i>Dům se nachází</i>
<i>25 yardů odsud na východ.</i>

21
00:01:24,787 --> 00:01:26,164
Najdu místo k parkování.

22
00:01:26,289 --> 00:01:30,501
<i>Vidím, že jede na místě spolujezdce</i>
........