1
00:00:23,283 --> 00:00:24,784
Som pripravený!

2
00:01:06,612 --> 00:01:11,909
<i>Pokojné, nedotknuté, plytké vody trópov.</i>

3
00:01:11,993 --> 00:01:16,414
<i>Miesto jedinečnej krásy a úrodnosti.</i>

4
00:01:16,497 --> 00:01:21,252
<i>Tieto ostrovy poskytujú útočisko</i>
<i>pulzujúcemu ekosystému.</i>

5
00:01:21,335 --> 00:01:25,464
<i>Rozsiahlemu organizmu,</i>
<i>ktorému hovoríme koralový útes.</i>

6
00:01:30,511 --> 00:01:36,767
<i>Zákruty, zákutia, štrbiny</i>
<i>a úkryty tejto vodnej metropoly</i>

7
00:01:36,851 --> 00:01:39,812
<i>sú plné pulzujúceho života.</i>

8
00:01:41,272 --> 00:01:45,401
<i>Na okraji útesu</i>
<i>sa rôznorodý a farebný terén</i>

9
00:01:45,484 --> 00:01:51,741
<i>mení na mestečko,</i>
<i>ktoré sa volá Bikinová Brázda.</i>

10
00:01:51,824 --> 00:01:54,243
BIKINOVÁ
BRÁZDA

11
00:01:54,327 --> 00:01:57,997
<i>Nájdete tu kôrovce...</i>

12
00:01:58,080 --> 00:02:01,459
Peniaze!

13
00:02:01,542 --> 00:02:03,210
<i>Morské hviezdice...</i>

14
00:02:05,379 --> 00:02:06,756
<i>Chobotnice...</i>

15
00:02:10,051 --> 00:02:11,052
KAMARÁTSKY
KÝBLIK

16
00:02:11,135 --> 00:02:12,845
<i>Rôzne druhy planktónu...</i>

17
00:02:12,929 --> 00:02:14,221
PLÁN 3084 - ANALYZÁTOR

18
00:02:14,305 --> 00:02:17,433
<i>Občas aj veveričku/vedkyňu...</i>

19
00:02:17,516 --> 00:02:19,143
Dobré ráno, Otto.

20
00:02:19,226 --> 00:02:21,145
O chvíľu budeš kompletný!

21
00:02:21,228 --> 00:02:25,441
Dobré ráno. Stroje povstanú
a ovládnu celý organický život!

22
00:02:26,859 --> 00:02:30,071
<i>A áno, morskú hubku.</i>

23
00:02:30,154 --> 00:02:35,368
<i>Táto si šťastne nažíva</i>
<i>so svojím domácim slimákom Garym.</i>
........