1
00:00:24,420 --> 00:00:28,460
TENTO SERIÁL JE ZALOŽEN
NA PŘÍBĚHU CHRISTIANE F.

2
00:00:28,540 --> 00:00:31,780
UDÁLOSTI I JEDNOTLIVCI JSOU
BELETRIZOVANÍ ČI SMYŠLENÍ

3
00:01:03,820 --> 00:01:06,140
Ta je tvoje.

4
00:01:18,300 --> 00:01:20,140
To je jen proti bolestem.

5
00:01:23,060 --> 00:01:26,580
Odmítáme chemické léky.
Máme něco lepšího.

6
00:01:26,940 --> 00:01:29,540
-Svlečte se.
-Cože?

7
00:02:16,580 --> 00:02:21,380
MY DĚTI ZE STANICE ZOO
7. díl

8
00:02:31,220 --> 00:02:34,140
Všichni jsme uneseni
Babettiným talentem.

9
00:02:37,100 --> 00:02:38,740
Měli byste ji v tom podporovat.

10
00:02:42,540 --> 00:02:45,300
Kvůli Babettině tendenci
k závislosti ji propustíme

11
00:02:45,380 --> 00:02:47,700
bez dalšího
medikamentózního doléčení.

12
00:02:48,500 --> 00:02:52,460
Ještě jednou: Nepomůžete jí tím,
že se ji budete snažit chránit.

13
00:03:00,700 --> 00:03:02,420
Ahoj, teto Luiso!

14
00:03:07,900 --> 00:03:10,260
Rozdíl mezi bohatými
a chudými je jako rozdíl

15
00:03:10,340 --> 00:03:11,740
mezi svobodnými a otroky.

16
00:03:11,820 --> 00:03:14,820
Přechod na úplné soukromé
vlastnictví probíhá postupně

17
00:03:14,900 --> 00:03:17,780
a paralelně s přechodem
na monogamní manželství.

18
00:03:17,860 --> 00:03:21,740
Rodina se stává
ekonomickou jednotkou společnosti.

19
00:03:21,820 --> 00:03:24,100
Přesně tak střídá
patriarchát otroctví.

20
00:03:24,180 --> 00:03:27,140
A co byl otrok pro pána,
je nyní žena pro muže.

21
00:03:29,220 --> 00:03:32,540
Sloučení příbuzných kmenů
se stává všude nutností.

........