1
00:00:00,568 --> 00:00:01,828
Chcel by si to vyskúšať ešte raz?

2
00:00:02,063 --> 00:00:02,836
Zase si opitá?

3
00:00:05,318 --> 00:00:06,106
Áno, je to ono.

4
00:00:06,338 --> 00:00:08,524
Tá istá vôňa akú som cítila vtedy.

5
00:00:10,433 --> 00:00:11,081
Nie, nie je...

6
00:00:12,516 --> 00:00:13,091
Oh...

7
00:00:13,145 --> 00:00:14,005
Prepáč.

8
00:00:14,292 --> 00:00:15,364
Porozprávame sa neskôr.

9
00:00:15,573 --> 00:00:16,344
Ja už pôjdem.

10
00:00:16,344 --> 00:00:16,996
Hej!

11
00:00:18,068 --> 00:00:18,621
Nie.

12
00:00:20,633 --> 00:00:22,426
S kým presne som sa bozkávala?

13
00:00:31,050 --> 00:00:32,327
Naozaj to nie je on?

14
00:00:33,215 --> 00:00:33,998
Nie je.

15
00:00:35,044 --> 00:00:35,729
Bol to

16
00:00:42,263 --> 00:00:43,580
takýto pohyb.

17
00:00:46,142 --> 00:00:46,725
Taký.

18
00:00:48,033 --> 00:00:48,580
Takýto.

19
00:00:51,141 --> 00:00:52,291
Bolo to intenzívne.

20
00:00:52,292 --> 00:00:53,608
Bol to raj.

21
00:00:54,053 --> 00:00:54,668
Páni.

22
00:00:55,263 --> 00:00:57,959
Bol to bozk ako Outsiderov rap

23
00:00:58,090 --> 00:01:00,163
Myslela som,
že bežím v pretekoch s jazykom.

24
00:01:00,688 --> 00:01:03,777
Pohyboval sa tak rýchlo,
že som ani nestíhala.

25
00:01:05,031 --> 00:01:06,877
........