1
00:01:47,208 --> 00:01:48,416
Otče Morelli.

2
00:01:51,000 --> 00:01:53,916
Připomínám vám,
že už nejste členem armády.

3
00:01:54,000 --> 00:01:58,416
Máte pravdu, Excelence,
ale těžko se na to zapomíná.

4
00:01:58,500 --> 00:02:01,125
Svůj slib jsem přijal pozdě.

5
00:02:01,208 --> 00:02:04,041
Po zranění v horské rozsedlině

6
00:02:04,125 --> 00:02:07,000
se mi zjevil svatý Bernard a zachránil mě.

7
00:02:07,083 --> 00:02:11,250
Nebyl to svatý Bernard, ale bernardýn,

8
00:02:11,333 --> 00:02:13,916
jeden ze psů používaných

9
00:02:14,000 --> 00:02:17,041
k zachraňování obětí horských neštěstí.

10
00:02:17,125 --> 00:02:20,083
Psa s vousy jsem nikdy neviděl.

11
00:02:20,166 --> 00:02:23,041
A ten bernardýn neměl kolem krku pouzdro.

12
00:02:23,125 --> 00:02:27,500
Otče Morelli,
jste příliš naivní a důvěřivý.

13
00:02:28,875 --> 00:02:34,500
Jako před dvěma roky,
když jste volal, že ten bernardýn plakal.

14
00:02:34,583 --> 00:02:38,000
Šlo o nedorozumění. Nebyl to bernardýn,

15
00:02:38,083 --> 00:02:40,916
ale Luigi Sant'Bernardino,
zaměstnanec radnice.

16
00:02:41,000 --> 00:02:45,875
Když prohrál v loterii,
každou sobotu bil svou ženu.

17
00:02:45,958 --> 00:02:49,541
- Jeho žena jednou protestovala a…
- Dobře.

18
00:02:49,625 --> 00:02:53,416
Zavolal jsem si vás
kvůli vašemu rannímu chování.

19
00:02:53,500 --> 00:02:56,833
Vylezl jste na Koloseum
a riskoval svůj život.

20
00:02:56,916 --> 00:03:01,041
Na Matterhorn jsem vylezl se třemi skobami

21
00:03:01,125 --> 00:03:03,958
a jednou v kapse, kterou nepoužívám.

22
00:03:04,041 --> 00:03:06,166
O vaši chválu nestojím.

23
00:03:06,250 --> 00:03:09,916
Má chvála je vám k ničemu.
........