1
00:00:00,451 --> 00:00:04,086
Dokedy sa plánujete hrať
ako tínedžeri v románe?

2
00:00:05,209 --> 00:00:07,824
Ani vysokoškoláci nie sú takí.

3
00:00:09,850 --> 00:00:11,744
Pripravím ti perfektný deň.

4
00:00:12,277 --> 00:00:13,564
V ten deň...

5
00:00:15,055 --> 00:00:16,299
Ta-dá!

6
00:00:16,300 --> 00:00:18,341
V okamihu, keď ťa tvoj priateľ uvidí,

7
00:00:18,342 --> 00:00:20,156
na narodeniny budeš mať
horúcu noc. Páni!

8
00:00:20,157 --> 00:00:21,975
To je v poriadku.

9
00:00:21,976 --> 00:00:23,423
Tak kedy si to plánuješ obliecť?

10
00:00:23,424 --> 00:00:25,278
Na svoje narodeniny?
Alebo ako udalosť?

11
00:00:25,279 --> 00:00:26,442
Prestaň už.

12
00:00:27,546 --> 00:00:34,444
KTO MA POBOZKAL, 7. kapitola
Pri svojom prvom bozku som zlyhala.

13
00:00:35,008 --> 00:00:35,648
Čo?

14
00:00:36,829 --> 00:00:38,343
To je jedno.

15
00:00:41,144 --> 00:00:42,465
Čo sa deje?

16
00:00:45,806 --> 00:00:47,250
Nespala som s ním.

17
00:00:48,756 --> 00:00:50,692
Hovorí sa, že sa to nedá ovládnuť.

18
00:00:50,693 --> 00:00:51,486
Cítiš to rovnako?

19
00:00:52,613 --> 00:00:53,366
Áno.

20
00:00:54,300 --> 00:00:58,203
Chcem byť s tebou celý deň.

21
00:01:03,656 --> 00:01:05,601
Nemôžem to urobiť.

22
00:01:08,827 --> 00:01:10,340
To nie je možné.

23
00:01:10,341 --> 00:01:12,035
Tak o čo ide? Čo sa stalo?

24
00:01:12,346 --> 00:01:14,691
Von s tým.

........