1
00:00:02,000 --> 00:00:03,710
Chyť se mě!

2
00:00:07,200 --> 00:00:09,750
-Asaiči! Jsi v pořádku?
-Hej!

3
00:00:09,750 --> 00:00:13,050
-Asaiči.
-Stůjte.

4
00:00:19,000 --> 00:00:20,760
Asaiči, chyť se mě.

5
00:00:20,760 --> 00:00:23,460
Jsem v pohodě, honem, běž!

6
00:00:25,100 --> 00:00:29,770
Pane ministrante, tady jsou. Hej!

7
00:00:31,000 --> 00:00:34,800
-Hej!
-Honem!

8
00:00:36,000 --> 00:00:37,080
Honem!

9
00:00:38,980 --> 00:00:43,450
Stůjte, zastavte se!

10
00:00:43,450 --> 00:00:47,820
Tady je. Vždyť je to jen děcko.

11
00:00:47,820 --> 00:00:50,490
Jsi v pořádku?

12
00:01:02,300 --> 00:01:04,300
Hano! Kde jsi byla?

13
00:01:07,000 --> 00:01:11,310
Hanako a Anna
Přeložila Zíza, korektura fishmancz

14
00:02:20,410 --> 00:02:22,750
Hana se o Asaičiho bála čím dál víc.

15
00:02:22,750 --> 00:02:28,760
Jenomže nazrál čas,
aby odešla za prací.

16
00:02:31,300 --> 00:02:39,100
Dědo. Mami.
Kičitaró. Kajo. Momo.

17
00:02:39,100 --> 00:02:42,000
Tak já už půjdu.

18
00:02:42,000 --> 00:02:49,440
-Hano!
-Kajo, postarej se o Momo.

19
00:02:50,640 --> 00:02:54,000
Hano, kdykoliv se můžeš vrátit.

20
00:02:58,050 --> 00:02:59,950
Hano, nikdy sis
na nic nestěžovala,

21
00:02:59,950 --> 00:03:05,760
ale měla jsi. Pokud toho
na tebe bude až moc,

22
00:03:05,760 --> 00:03:11,030
-kdykoliv se vrať domů.
-Mami...

23
00:03:13,500 --> 00:03:19,070
........