1
00:00:57,664 --> 00:01:00,664
www.titulky.com

2
00:01:00,865 --> 00:01:04,265
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

3
00:01:27,666 --> 00:01:30,375
<i>Je tu skupina mužů,
říkající si Podnik.</i>

4
00:01:32,583 --> 00:01:35,791
<i>Ovládají to tady po
dlouhou, dlouhou dobu.</i>

5
00:01:37,583 --> 00:01:40,375
<i>A když potřebují někoho,
aby po nich uklidil...</i>

6
00:01:40,458 --> 00:01:43,083
<i>... pošlou mě.</i>

7
00:02:19,958 --> 00:02:22,158
<i>Vem si přilbu.
Půjdeme do obchodu.</i>

8
00:02:22,208 --> 00:02:25,666
<i>Jsi tak rozkošná, Nit.</i>

9
00:02:40,916 --> 00:02:43,416
<i>- Sam.
- Nathane.</i>

10
00:02:44,541 --> 00:02:47,875
<i>- Kde jsi?
- Doma. Šiju.</i>

11
00:02:48,916 --> 00:02:50,375
<i>Setkej se se mnou v restauraci.</i>

12
00:02:53,000 --> 00:02:54,041
Proč?

13
00:02:55,291 --> 00:02:56,916
Jak velké potíže mám?

14
00:03:04,166 --> 00:03:06,458
Extra porce pro mého oblíbeného zákazníka.

15
00:03:06,541 --> 00:03:07,708
Díky, Rose.

16
00:03:15,849 --> 00:03:18,049
PŘED 15 LETY

17
00:03:18,250 --> 00:03:21,000
Přidala jsem extra porci
pro mého oblíbeného zákazníka.

18
00:03:21,083 --> 00:03:24,208
- Díky, Rose,
- Určitě každou chvíli dorazí.

19
00:03:25,375 --> 00:03:27,583
Ty neznáš mou matku dostatečně.

20
00:03:41,833 --> 00:03:43,125
Ahoj, cizinko.

21
00:03:43,208 --> 00:03:45,791
- Mohu ti pomoct s nákladem?
- Dnes nic nemám, Rose.

22
00:03:45,875 --> 00:03:49,041
Všechno musí být někdy poprvé.
Je přímo tam.

23
........