1
00:00:27,400 --> 00:00:33,899
ESO V RUKÁVU

2
00:01:56,400 --> 00:01:57,900
"Prosluněná Albuquerque"

3
00:01:57,964 --> 00:02:00,092
Hej! Zastavte u rohu!

4
00:02:13,480 --> 00:02:14,815
Počkejte tady.

5
00:02:22,155 --> 00:02:23,240
Hau.

6
00:02:23,698 --> 00:02:25,534
Dobré odpoledne, pane.

7
00:02:57,356 --> 00:02:58,483
Ano?

8
00:02:59,151 --> 00:03:02,612
Rád bych viděl šéfa. Jak
jste říkal, že se jmenuje?

9
00:03:02,779 --> 00:03:05,198
- To jsem neřekl.
- Cagey, co?

10
00:03:06,365 --> 00:03:07,909
Pan Boot je majitel a vydavatel.

11
00:03:08,034 --> 00:03:11,245
Dobře. Řekněte panu Bootovi,
že by ho pan Tatum chtěl vidět.

12
00:03:11,370 --> 00:03:13,623
Charles Tatum z New Yorku.

13
00:03:13,874 --> 00:03:15,249
Kvůli čemu?

14
00:03:16,168 --> 00:03:17,376
Podívej, kámo, jenom se ho zeptej,

15
00:03:17,502 --> 00:03:20,546
jak by se mu líbilo rychle si
vydělat 200 dolarů za týden.

16
00:03:21,339 --> 00:03:23,592
Co jste říkal, že nabízíte? Pojištění?

17
00:03:23,717 --> 00:03:25,177
To jsem neřekl.

18
00:03:25,927 --> 00:03:27,345
Cagey, co?

19
00:03:48,977 --> 00:03:52,477
"MLUVTE PRAVDU"

20
00:03:52,621 --> 00:03:55,165
Není to něco? Kdo to řekl?

21
00:03:55,289 --> 00:03:58,126
No, řekl to pan Boot, ale já to ušila.

22
00:03:59,753 --> 00:04:02,839
Dobře.
- Přál bych si, abych vymyslel také něco takového.

23
00:04:02,964 --> 00:04:05,550
Jestli ano, ušila by jste to pro mě?

24
00:04:10,972 --> 00:04:12,306
- Pan Tatum?
........