1
00:00:46,690 --> 00:00:48,658
100 sviečok.

2
00:00:48,691 --> 00:00:51,658
100 príbehov o duchoch.

3
00:00:51,691 --> 00:00:55,291
Zrkadlo v tme
na privolanie duší.

4
00:00:56,690 --> 00:01:00,257
Postup je vcelku jednoduchý,
ale absolútne strašidelný.

5
00:01:01,556 --> 00:01:03,256
Musíš sedieť vedľa
ostatných hráčov

6
00:01:03,289 --> 00:01:06,624
vo vnútri kruhu zo 100 sviečok.

7
00:01:06,656 --> 00:01:09,723
Vezmeš si sviečku
a porozprávaš strašidelný príbeh.

8
00:01:09,756 --> 00:01:13,691
Potom prejdeš so sviečkou
do vedľajšej miestnosti

9
00:01:13,723 --> 00:01:17,223
a zostaneš tam sám
so zrkadlom.

10
00:01:17,257 --> 00:01:20,723
Sfúkneš sviečku
a ak budeš mať šťastie,

11
00:01:20,756 --> 00:01:25,324
tak pred sebou uvidíš
len nekonečnú temnotu.

12
00:01:25,357 --> 00:01:27,857
Ale ak budeš mať smolu,

13
00:01:27,890 --> 00:01:30,658
tak to bolo posledný krát
čo si niečo videl predtým,

14
00:01:30,691 --> 00:01:35,291
ako sa tvoja myseľ stratila
v temnom bludisku šialenstva.

15
00:01:37,256 --> 00:01:41,690
Keď sa budú príbehy vyprávať
a sviečky sfukovať,

16
00:01:41,723 --> 00:01:45,691
tak sa v zrkadle otvorí portál.

17
00:01:45,723 --> 00:01:49,391
Okolo seba budete cítiť
prítomnosť zvláštnych vecí,

18
00:01:49,423 --> 00:01:51,257
ktoré budú číhať v tme.

19
00:01:52,423 --> 00:01:56,257
Vy ale nesmiete prerušiť hru

20
00:01:56,290 --> 00:02:00,290
pretože by na vás padla
strašidelná kliatba.

21
00:02:06,390 --> 00:02:11,157
"Legenda tvrdí, že táto hra vznikla
v Japonsku pred mnohými storočiami.

22
00:02:12,590 --> 00:02:16,156
........