1
00:00:02,954 --> 00:00:06,918
Po prvý krát kúsok
puzzle perfektne zapadol.

2
00:00:07,509 --> 00:00:08,284
Všetko súhlasí.

3
00:00:10,631 --> 00:00:14,099
Ten pocit, že tie pery poznám.

4
00:00:16,505 --> 00:00:17,529
Čo robíš?

5
00:00:18,592 --> 00:00:20,077
Už si spomínam.

6
00:00:21,019 --> 00:00:21,828
Na všetko.

7
00:00:23,107 --> 00:00:23,896
Si to ty, že?

8
00:00:25,049 --> 00:00:26,773
Ty si ten, kto ma v tú noc pobozkal.

9
00:00:29,248 --> 00:00:36,311
Kto ma pobozkal, 10 epizóda
Kúsky spomienok z noci keď som mala okno.

10
00:00:36,312 --> 00:00:37,414
Nepáči sa ti to?

11
00:00:37,955 --> 00:00:38,788
Nenávidím to.

12
00:00:39,229 --> 00:00:40,376
Chceš to skúsiť ešte raz?

13
00:00:40,377 --> 00:00:41,504
Hej Sol!

14
00:00:41,505 --> 00:00:42,453
Sme tu!

15
00:00:42,854 --> 00:00:43,902
Ste tu?

16
00:00:44,223 --> 00:00:44,997
- Hej.
- Áno?

17
00:00:45,534 --> 00:00:48,877
Keďže máte prenájom zadarmo,
musíte dnes veľa piť.

18
00:00:49,684 --> 00:00:52,783
Áno. Áno. Iste.

19
00:00:52,784 --> 00:00:54,294
Na zdravie!

20
00:01:01,141 --> 00:01:04,562
Objednaj viac jedla.
Viac jedla!

21
00:01:04,563 --> 00:01:06,061
Jedlo!

22
00:01:06,358 --> 00:01:07,274
Jedlo!

23
00:01:07,275 --> 00:01:08,411
Čo tak cestoviny Carbonara?

24
00:01:08,412 --> 00:01:13,477
Carbonara? Nie. Nie!
........