1
00:00:11,094 --> 00:00:14,097
LORNE MICHAELS UVÁDÍ

2
00:00:41,291 --> 00:00:44,837
JEDEN ROK A TŘI MĚSÍCE
PŘED SCHMIGADOONEM

3
00:00:44,920 --> 00:00:45,921
PAN A PANÍ

4
00:00:46,004 --> 00:00:48,841
A děkuji svým úžasným družičkám,

5
00:00:48,924 --> 00:00:52,010
že přijely na naši svatbu
až sem do Alliance v Nebrasce.

6
00:00:52,803 --> 00:00:56,849
{\an8}Nakonec si chci připít
na svého dědu a babičku Froimsonovy,

7
00:00:56,932 --> 00:00:59,518
{\an8}kteří mi ukázali,
jak má vypadat pravá láska.

8
00:00:59,601 --> 00:01:03,397
{\an8}Před 50 lety se šli projít
a skončili na radnici.

9
00:01:03,480 --> 00:01:04,940
{\an8}Prostě to věděli.

10
00:01:05,022 --> 00:01:07,985
{\an8}Můj děda tomu říkal „Froimsonův pocit“.

11
00:01:08,735 --> 00:01:12,072
{\an8}A Eddie, taky ten pocit z tebe mám.

12
00:01:12,906 --> 00:01:14,741
{\an8}Družičky, jde se tančit.

13
00:01:18,745 --> 00:01:21,498
{\an8}Tu písničku neznám.
Nicole neřekla, že tu bude hrát.

14
00:01:21,582 --> 00:01:24,168
{\an8}Pokyny jsou v písničce. Tancuj podle ní.

15
00:01:24,251 --> 00:01:28,463
{\an8}<i>Doprava, doprava, doleva, doprava,</i>

16
00:01:28,547 --> 00:01:29,923
{\an8}<i>doleva, doprava,</i>

17
00:01:30,007 --> 00:01:32,342
{\an8}<i>doleva, doleva.</i>

18
00:01:32,426 --> 00:01:35,137
{\an8}<i>Dopředu, doprava…</i>

19
00:01:35,220 --> 00:01:39,892
{\an8}Teď nastal čas,
aby se drahé polovičky družiček

20
00:01:39,975 --> 00:01:42,477
{\an8}připojily ke slečnám na parketu.

21
00:01:42,561 --> 00:01:44,563
{\an8}- Fajn.
- Jdeme na to!

22
00:01:44,646 --> 00:01:48,108
{\an8}<i>Doprava, doprava, doleva, doprava,</i>

23
00:01:48,192 --> 00:01:51,987
{\an8}<i>doleva, doprava, doleva, doleva.</i>

........