1
00:00:22,708 --> 00:00:23,625
<i>Nevíš…</i>

2
00:00:23,708 --> 00:00:25,625
Manindere! Oběd!

3
00:00:25,708 --> 00:00:29,375
Cvičím na soutěž! Najím se později.

4
00:00:32,833 --> 00:00:34,292
<i>Nevíš…</i>

5
00:00:34,375 --> 00:00:35,583
Manindere!

6
00:00:39,333 --> 00:00:41,708
<i>Nevíš… ty…</i>

7
00:00:42,208 --> 00:00:43,583
<i>Jsi tak…</i>

8
00:00:43,667 --> 00:00:45,208
Ne. Ty…

9
00:00:45,583 --> 00:00:48,458
- Manindere, oběd! Hned!
- Bože, pomoz mi!

10
00:00:49,000 --> 00:00:52,542
<i>Každým dnem stoupá počet</i>
<i>nakažených koronavirem.</i>

11
00:00:53,542 --> 00:00:55,417
<i>Zprávy z Čandígarhu jsou…</i>

12
00:00:55,500 --> 00:00:58,750
Dýni jsi už dlouho neuvařila, mami!
Kdy naposledy?

13
00:00:58,833 --> 00:01:00,042
Ó ano. Včera!

14
00:01:00,958 --> 00:01:02,583
Tohle je ze včerejška.

15
00:01:04,542 --> 00:01:06,667
<i>…jen vy sami se můžete ochránit.</i>

16
00:01:07,250 --> 00:01:10,375
<i>Nejen sami sebe,</i>
<i>ale tím, že budete zodpovědní, můžete…</i>

17
00:01:10,458 --> 00:01:11,333
Mami…

18
00:01:11,417 --> 00:01:12,542
<i>…rodinu, společnost…</i>

19
00:01:12,625 --> 00:01:14,292
Mami, prosím, kup mi telefon.

20
00:01:14,375 --> 00:01:16,083
Celej život budu rád jíst dýni.

21
00:01:16,167 --> 00:01:18,958
Všichni mí kamarádi ho mají.
Kup mi ho, prosím.

22
00:01:19,042 --> 00:01:21,708
Řekla jsem ti, že až ti bude 18

23
00:01:21,792 --> 00:01:24,333
a uděláš závěrečný zkoušky na 85 %, pak…

24
00:01:24,917 --> 00:01:28,667
- Můj telefon bude tvůj.
........