1
00:00:12,208 --> 00:00:15,333
AUDIOZPRÁVA – MÁMA
PO STISKNUTÍ USLYŠÍTE VÍC

2
00:00:20,167 --> 00:00:22,292
<i>Ahoj synu. Přijeli jsme do Jari.</i>

3
00:00:22,375 --> 00:00:25,875
<i>Nebudeme mít signál.</i>
<i>Tak žádný vylomeniny v domě, jasný?</i>

4
00:00:25,958 --> 00:00:29,125
<i>A pokud je chceš dělat,</i>
<i>dej vše do pořádku, než se vrátíme.</i>

5
00:00:29,208 --> 00:00:30,500
<i>Máme tě rádi, synu!</i>

6
00:00:30,583 --> 00:00:33,208
Strejda s tetou jeli
do Himálaje i loni, že?

7
00:00:33,292 --> 00:00:35,125
I předloni. I předpředloni?

8
00:00:35,208 --> 00:00:37,500
Ty jezdíš každej rok do Vaišno Déví.

9
00:00:37,583 --> 00:00:39,625
To je víra, ne dobrodružství.

10
00:00:39,708 --> 00:00:42,792
Jakýpak dobrodružství?
Loni šli nahoru západní stranou.

11
00:00:42,875 --> 00:00:45,917
Předtím východní a ještě předtím od jihu.

12
00:00:46,000 --> 00:00:47,083
Je to furt stejný.

13
00:00:47,167 --> 00:00:50,250
Čerstvej kyslík, led, hory, Maggi.

14
00:00:50,333 --> 00:00:52,250
Maggi.

15
00:00:52,333 --> 00:00:54,125
Taky musíš mít Maggi.

16
00:00:54,208 --> 00:00:55,750
S neomezeným hraním her.

17
00:00:56,417 --> 00:00:57,958
S omezeným množstvím alkoholu.

18
00:00:58,875 --> 00:01:00,917
A spoustou žhavejch holek.

19
00:01:01,000 --> 00:01:04,083
Poslal jsem jim zprávy,
čekám jenom, až odpoví.

20
00:01:04,167 --> 00:01:05,833
Bude to prostě bomba!

21
00:01:06,792 --> 00:01:07,875
Bude to bomba.

22
00:01:08,625 --> 00:01:11,167
Ale pro moje první hosty, ne pro nás dva.

23
00:01:14,375 --> 00:01:15,375
Ty vole!

24
00:01:17,167 --> 00:01:19,792
........